Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Høj-intensiv funktionel træning i rehabiliteringen af kræftpatienter

  • ""
Høj-intensiv funktionel træning afprøves hos deltagerne på ungeholdet i et nyt projekt i Center for Kræft og Sundhed

I Center for Kræft og Sundhed er et projekt opstartet, hvor høj-intensiv funktionel træning (baseret på principperne fra CrossFit) vil blive afprøvet til deltagerne på ungeholdet. Funktionel træning er træning af de store muskelgrupper med egen kropsvægt eller med brug af træningsredskaber som for eksempel kettlebells eller vægtstænger

Kræftsygdommen og den efterfølgende behandling kan være forbundet med en række både fysiologiske og psykologiske følger. I rehabiliteringen af borgere med kræft er det efterhånden en selvfølge, at der tilbydes træning, da det er slået helt fast at fysisk aktivitet kan være med til at mindske nogle af de bivirkninger, som kan følge med et behandlingsforløb. I Center for Kræft og Sundhed er der derfor øget opmærksomhed på, at træning også kan forbedre parametre som livskvalitet, netværksdannelse, og at man i træningen måske også kan være med til at øge motivationen hos den enkelte deltager for at fortsætte træning efter behandlingsforløbet.

På den baggrund vil der blive undersøgt om et 16 ugers træningsforløb med høj-intensiv funktionel træning kan øge funktionsevnen, livskvaliteten og reducere kræftrelaterede symptomer, herunder fatigue, hos voksne kræftpatienter, der er i gang med et kræftrehabiliteringsforløb. Desuden vil der blive undersøgt, i hvor høj grad træning og fysisk aktivitetsniveau bliver fastholdt tre måneder efter afsluttet træningsforløb.

Inklusionen i projektet sluttede den 5. januar 2020, og de sidste bliver færdig med deres træning i starten af maj efter 4 måneders træning. Derefter er der follow-up (spørgeskema om fysisk aktivitet og træning) 6 og 12 måneder efter afsluttet træning.

Projektet udføres i samarbejde med Andreas Hessner, fysioterapeut og cand.scient. i fysioterapi og Rasmus Tolstrup Larsen, ph.d.-studerende på Københavns Universitet.

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed: Fysioterapeut Rikke Daugaard