Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Kommunal rehabilitering af den ældre kræftramte borger

  • Foto: Anne-Li Engström
Systematisk indsamling af viden om rehabiliteringsbehov, herunder ældres behov.

PRO er data om patientens helbredstilstand, herunder fysisk og mentalt helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau rapporteret direkte af patienten via et spørgeskema.

Center for Kræft og Sundhed har fået midler til at afprøve og implementere PRO ifm. kommunal rehabilitering. Projektets formål er:

  • At afprøve Patient Reported Outcome Data (PRO) som sundhedspædagogisk værktøj til systematisk vurdering af rehabiliteringsbehov hos alle henviste borgere
  • At indsamle uddybende viden om specifikke problemer og behov hos ældre kræftpatienter

Målgruppen er alle borgere henvist og fremmødt til første indledende samtale i Center for Kræft og Sundhed i perioden april 2019 til marts 2020.

Projektet er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og afsluttes ved udgangen af 2020. 

Projektleder: Karen Trier