Header menu

Mænd, sociale fællesskaber og lighed i kræftrehabilitering

  • ""
    Foto: Anne-Li Engström
Ph.d.-projekt følger etablering af Mænds Mødested i Elefanthuset.

Mænds Mødested i Elefanthuset blev indviet i slutningen af 2017. I forbindelse med udvidelse af Center for Kræft og Sundhed har centret stillet nogle lokaler til rådighed for mænd, der har - eller har haft - kræft, og som ønsker at mødes med andre mænd. Det er mændene selv, der bestemmer, hvad der skal ske i mødestedet. Læs evt. mere om mødestedet i Elefanthuset. 

Ph.d.-projektet er et etnografisk studie, der undersøger, hvordan kræftramte mænd oplever at engagere sig i et fællesskab med ligesindede, samt hvordan Mænds Mødested kan facilitere sundhedsfremme for kræftramte mænd på tværs af sociale grupper.

Projektet er forankret i Statens Institut for Folkesundhed. Resultater forventes klar i 2020. 

Ph.d.-studerende: Ida Holm Berner