Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Materiale om rehabilitering

Centret udvikler materiale om rehabilitering til både sundhedsfaglige og borgere.

Center for Kræft og Sundhed udvikler forskellige former for materiale, der kan understøtte kommunal rehabilitering og/eller genoptræning. Find materialet her på siden.   

Tilbage på arbejde
Materiale til sundhedsprofessionelle, borgere og arbejdspladser om at vende tilbage på arbejde med eller efter kræft. Udarbejdet sammen med REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation i 2019. 

Brystkræft
Borgerrettet materiale til kvinder med brystkræft. Træningsvideoer, pjecer mm. er udarbejdet af Center for Kræft og Sundhed København sammen med ti kommuner i 2017. 

Hoved-halskræft
Onlinebaseret materiale til sundhedsprofesionelle, borgere og pårørende. Udarbejdet sammen med Sundhed.dk i 2018-20.