Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Medarbejdernes kompetencer

  • Foto: Colourbox
Faglig baggrund og løbende kompetenceudvikling.

Medarbejdernes faglige baggrund

Medarbejdere i Kræftrådgivningen under Kræftens Bekæmpelse er enten psykologer, psykoterapeuter eller socialrådgivere med erfaring indenfor kritisk sygdom.

Kontaktpersoner er organiseret i tværfaglige teams, der er specialiserede i forskellige diagnoser. Kontaktpersoner har som minimum en sundhedsfaglig uddannelse på bachelorniveau (sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller klinisk diætist). En del medarbejdere har også en relevant overbygning som master eller cand.scient. Desuden er der ansat socialrådgivere uden myndighedsfunktion og en centermodtager med socialpædagogisk baggrund.

Udover personalet med borgerkontakt er der et udviklings- og forskningsteam med ACere, der enten har en sundheds- eller samfundsvidenskabelig baggrund. Herudover er der projektmedarbejdere i tidsbegrænsede stillinger. Centerchefen er speciallæge i intern medicin. 

Løbende kompetenceudvikling

Center for Kræft og Sundhed prioriterer løbende kompetenceudvikling. Fx er der tilbagevendende undervisning i Motiverende Samtale, og alle medarbejdere er i 2017-18 efteruddannet i håndtering af eksistentielle problemstillinger (Eksistenslaboratoriet under Region Hovedstaden). I 2019 er der fokus på efteruddannelse inden for sexologi. Der afholdes løbende faglig formiddag med eksternt/internt oplæg og efterfølgende faglig debat.