Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Netværk for dig der oplever senfølger

  • ""
Senfølgerforeningens netværksgruppe for dig, der oplever senfølger.

Vi mødes en gang om måneden og udveksler erfaringer, deler bekymringer, læsser af og netværker. Møderne er meget åbne. Deltagerne sætter dagsorden efter behovet på dagen.

  • Til hvert netværksmøde deltager to tovholdere, der selv oplever senfølger på egen krop
  • Der er en gensidig aftale om tavshedspligt
  • Gruppens deltagere sætter selv dagsordenen efter behov på mødedagen
  • Til møderne taler vi om det, der fylder. Du bestemmer selv hvad, hvor meget og om du vil dele dine erfaringer
  • Til møderne kan vi være følelsesmæssigt påvirket - vi kan græde, men vi kan også grine sammen
  • Der er fokus på at snakke om nuværende problemstillinger, men også på at komme videre                     

Senfølger er helbredsproblemer, der opstår under primær behandling og bliver kroniske, eller som opstår og manifisterer sig måneder eller år efter, behandlingen er afsluttet. Senfølger omfatter ny primær kræftsygdom og fysiske, psykiske eller sociale forandringer, der er en følge af kræftsygdommen og/eller behandlingen af denne. 

Hvem kan deltage

Netværksgruppen er for personer, der har senfølger efter kræftbehandling.

Tidspunkt og sted

Vi mødes den 1. torsdag hver måned kl. 16.00 – 18.00 (undtagen i juli og august).

Vi mødes i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45 i København. 

Tilmelding

Tilmelding er ikke nødvendig. Du kan bare møde op.

Yderligere information

Senfølgerforeningen kan kontaktes på telefon.: 40 44 78 48 eller e-mail: info@senfoelger.dk

Du kan også se mere på Senfølgerforeningens hjemmeside.