Header menu

Online understøttet rehabilitering til borgere med hoved-halskræft

Ny hjemmeside skal være med til at understøtte rehabilitering af borgere med hoved-halskræft.

Center for Kræft og Sundhed København er i samarbejde med sundhed.dk i gang med at udvikle en hjemmeside til understøttelse af rehabilitering af borgere med eller efter hoved-halskræft. Hjemmesiden opbygges i to spor, et til sundhedsfaglige og et til borgere/pårørende. 

Formålet med hjemmesiden er, at alle borgere med hoved-halskræft, uafhængigt af bopælskommune, kan modtage et ensartet og fagligt kvalificeret rehabiliteringstilbud.

Projektet løber fra januar 2018 til marts 2020 og er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen.  

Rehabiliteringstilbuddet ligger som et område på sundhed.dk, og det er rettet henholdsvis til borgere og til fagpersoner.

Projektleder: Rikke Daugaard