Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Operable lungekræftpatienters oplevelser, erfaringer og overvejelser ved at takke nej til et forskningsforsøg, der undersøger effekt af rehabilitering.

Femten patienter, der havde takket nej til at deltage i PROLUCA studiet, blev interviewet med en fortolkende fænomenologisk tilgang.

I forskningsprojektet PROLUCA (Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer) fandt man, at det var sikkert for patienter med lungekræft at få pulsen op og træne med høj intensitet allerede to uger efter operation for lungekræft. Studiet viste også, at tidlig træning (2 uger efter operationen) kan øge livskvalitet samt nedsætte den overvældende følelse af træthed og udmattelse, forårsaget af sygdom og behandling. Nogle patienter takkede nej til at deltage i projektet, hvilket gjorde os nysgerrige, hvorfor de valgte at afvise deltagelse. 

Femten patienter, der havde takket nej til at deltage i PROLUCA studiet, blev interviewet med en fortolkende fænomenologisk tilgang. Resultaterne belyste 

  • En oplevelse af misforhold mellem frihed til at handle og træffe egne beslutninger og til at skulle handle og træffe forud bestemte valg
  • At patienterne beskrev sig selv som værende i en gråzone mellem et sundt liv og et for dem godt liv. Denne gråzone er influeret af sociale normer og forventningen om at tage ansvar for eget helbred samt rehabilitering 
  • Vigtigheden af at kende til de narrative værdier og det gode liv, dagligdags prioriteringer, social kontekst og normer indlejret i patienternes selvforståelse  

Forskningsprojektet PROLUCA blev gennemført som en del af CIRE programmet, etableret og finansieret af Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Der er desuden givet støtte fra Helsefonden. 

Engelsk abstract kan læses her