Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

PROLUCA

  • ""
Ph.d.-projekt: Tidlig rehabilitering med fokus på træning kan nedsætte cancerrelateret træthed hos lungekræftpatienter

PROLUCA (Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer) har haft til formål at vurdere effekten af tidligt iværksat rehabilitering med fokus på træning til operable lungekræftpatienter. Herigennem har det været muligt at undersøge om patienter, der starter med at træne tidligt, får bedre livskvalitet og bliver stærkere rent fysisk og konditionsmæssigt i forhold til patienter, der kommer senere i gang med træning. 

Resultaterne viste, at både tidlig og sen opstart af højintensiv intervaltræning kan være med til at forhindre en del af det tab af fysisk kapacitet, der kan være forbundet med en lungekræftoperation. Dette viste sig i forbedret iltoptag og gangdistance i begge grupper. Der sås ingen forskel i helbredsrelateret livskvalitet i forhold til tidspunkt for opstart af træning. Men særligt vigtigt viste resultaterne, at patienterne som startede træning allerede 14 dage efter operation ikke udviklede samme niveau af cancerrelateret træthed sammenlignet med patienterne, som startede efter 14 uger.  

Forskningsprojektet er udført i Center for Kræft og Sundhed København og er således et kommunalt rehabiliteringstilbud. Da almen genoptræning og rehabilitering nationalt varetages af kommunerne, vil forskningsresultaterne umiddelbart kunne implementeres i andre kommunale rehabiliteringsindsatser målrettet lungekræftpatienter.

Forskningsprojektet blev gennemført som en del af CIRE programmet, etableret og finansieret af Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Der er desuden givet støtte fra Helsefonden.

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed: Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d., Maja Schick Sommer

Læs også:

PhD thesis: Perioperative Rehabilitation in Operable Lung Cancer Patients (PROLUCA)

The Lived Experiences, Perceptions, and Considerations of Patients After Operable Lung Cancer Concerning Nonparticipation in a Randomized Clinical Rehabilitation Trial
(læs dansk resumé her)

A sense of understanding and belonging when life is at stake-Operable lung cancer patients' lived experiences of participation in exercise

Effect of postsurgical rehabilitation programmes in patients operated for lung cancer: A systematic review and meta-analysis

Changes in Health-Related Quality of Life During Rehabilitation in Patients With Operable Lung Cancer: A Feasibility Study (PROLUCA)

Early initiated postoperative rehabilitation reduces fatigue in patients with operable lung cancer: A randomized trial

Perioperative Rehabilitation in Operable Lung Cancer Patients (PROLUCA): A Feasibility Study

Perioperative rehabilitation in operation for lung cancer (PROLUCA) - rationale and design