Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

REBECCA

Bedre rehabilitering til sårbare brystkræftpatienter.

Brystkirurgisk Klinik på Rigshospitalet har i et randomiseret feasability-studie undersøgt, om man systematisk kan identificere kvinder med brystkræft, der oplever stor belastning i forbindelse med deres sygdom, og forbedre deres helbredsrelaterede livskvalitet ved hjælp af målrettet støtte fra en nurse-navigator. På baggrund af positive resultater afprøves konceptet nu i et RTC-studie, der pågår i 2017-22. Kvinderne henvises til Center for Kræft og Sundhed, der udover den "almindelige" kommunale rehabilitering yder en særlig indsats i form af samtaler hos en rådgiver i Kræftrådgivningen, Kræftens Bekæmpelse. 

Projektet er finansieret af Trygfonden og er forankret i Brystkirurgisk Klinik, Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelses forskningsenhed.

Ansvarlig: Post.doc Pernille Bistrup