Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Rehabilitering i forbindelse med brystkræft

  • ""
Træningsvideoer og andet materiale til kvinder med brystkræft

Center for Kræft og Sundhed København har sammen med 10 andre kommuner udviklet en række træningsvideoer, pjecer og andet materiale til kvinder med brystkræft. Materialet kan anvendes som led i kommunal rehabilitering og genoptræning. Det kan også benyttes af kvinder på egen hånd, der af forskellige årsager ikke ønsker at deltage i kommunal rehabilitering eller har afsluttet deres forløb og ønsker at vedligeholde deres træning. Materialet er tilgængeligt på Sundhed.dk og kan findes ved at følge dette link.

Materialet er udarbejdet i 2017 i forbindelse med et udviklingsprojekt forankret i Center for Kræft og Sundhed, der blev finansieret af Trygfonden.