Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Særlige målgrupper

  • Michael Ewald
Nogle målgrupper er det nødvendigt at have en særlig opmærksomhed på.

Mænd

Det er en generel tendens, at færre mænd henvises til og deltager i kommunal kræftrehabilitering. I Center for Kræft og Sundhed er der stor opmærksomhed på at tilbyde relevant rehabilitering for både mænd og kvinder. Der er eksempelvis træning kun for mænd, en gruppe for mandlige pårørende og centret har etableret Mænds Mødested.

Du kan læse om nogle af de erfaringer centret har med rehabilitering til mænd i Mænd og kommunal kræftrehabilitering eller Mænd, sociale fællesskaber og lighed i kræftrehabilitering.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Specialkonsulent Karen Trier.

Unge

Unge med kræft har særlige udfordringer relateret til deres sygdom og kan have stor gavn af at mødes med andre unge. Derfor har centret etableret et træningshold for borgere under 40 år, ligesom der også er gruppetilbud målrettet unge par. Foreningen Proof of Life tilbyder træning i CKSKs lokaler, og der er således mulighed for, at unge kan fortsætte i et socialt fællesskab med ligesindede efter afsluttet rehabilitering. 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Sygeplejerske Bell Møller

Social ulighed

Uddannelse og økonomi har betydning for sandsynligheden for at blive henvist til og deltage i kommunal rehabilitering. Centret har stor fokus på social ulighed i rehabilitering og arbejder både med den sociale gradient og med særlige indsatser for socialt sårbare patienter. Eksempelvis tilbydes hjemmebesøg, og der er ansat en socialfaglig sygeplejerske. Særligt sårbare borgere kan endvidere tilknyttes en navigator.

Du kan læse mere her Når man har sagt A, må man også sige B - om Social ulighed i kræftrehabilitering

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Specialkonsulent Carina Wedell Andersen.