Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Samtale i Kræftrådgivningen

  • ""
Tilbuddet om samtale er til dig, der har - eller har haft - kræft, er pårørende, eller har mistet en pga. kræftsygdom.

En samtale i Kræftrådgivningen hjælper dig med at blive mere afklaret omkring din situation og om, hvorvidt du har behov for yderligere hjælp.

Rådgiverne hjælper dig videre

Rådgiverne har kendskab til vores forskellige tilbud i centret og eksterne hjælpemuligheder. Den afklarende samtale kan føre til, at du melder dig til en af centrets aktiviteter, eller at du bliver rådet til at modtage tilbud uden for centret – fx hvis du har behov for et længere samtaleforløb hos en privatpraktiserende psykolog.

Vores professionelle rådgivere, som har forskellig uddannelsesmæssig baggrund, trækker i samtalen på deres faglige og kliniske viden om kræftsygdom og psykiske reaktioner. Vi møder ofte psykiske reaktioner som eksempelvis sorg og krise, stress, angst og depression samt eksistentielle udfordringer, som er almindelige i forbindelse med alvorlig sygdom.

Har du brug for en afklarende samtale i samvær med et eller flere familiemedlemmer, anbefaler vi, at du læser om samtaler for familier og par.

Når du møder op til samtale

Når du kommer til centret, bliver du modtaget i caféen af centermodtageren og vores frivillige.

Der kan være lidt ventetid, hvis flere kommer samtidigt og har brug for at tale med en rådgiver. I begrænset omfang kan du bestille tid til en rådgivningssamtale, hvis du fx er nødt til at tage fri fra arbejde for at komme. Du kan bestille tid på tlf.: 82 20 58 05.

Alle berørt af kræft kan benytte tilbuddet uanset bopæl.

Tidspunkt og sted

Du kan møde op til en samtale i centret mandag-torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 10-13.

Samtalen finder sted i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45 i København. 

Yderligere information 

Du er velkommen til at kontakte Kræftrådgivningen på tlf.: 82 20 58 05 eller på e-mail: koebenhavn@cancer.dk