Header menu

Stærke fællesskaber - for dig, der bor alene

  • Mark Thyrring
Gruppe for dig der bor alene og har kræft.

Hvis man rammes af kræft og samtidig bor alene, kan man blive konfronteret med nogle særlige problemstillinger. 

I denne gruppe kan du indgå i et fællesskab, hvor du kan møde andre, der også klarer hverdagen på egen hånd. I kan udveksle erfaringer, refleksioner, udfordringer og håb.

På hvert møde forbereder vi et måltid, som vi spiser sammen. Derudover vil der være fokus på fælles samtaler. 
Gruppelederne vil bidrage med faglige oplæg om emner, der er  af fælles interesse for gruppens deltagere.

Det er gratis at deltage, og der er løbende optag af nye deltagere. 

Hvem kan deltage

Gruppen er for alle kræftpatienter, som bor alene. Du kan deltage uanset din bopælskommune.
Du skal selv være i stand til at transportere dig til og fra møderne.

Gruppeledere

Gruppen ledes af psykolog Line Strømø Erichsen telefon 27 77 10 89 og socialrådgiver Jane Jensen telefon 21 54 78 54.

Tidspunkt og sted

Vi mødes hver anden tirsdag i lige uger  klokken 11-14 hhv. d.
4. februar, 18. februar, 3. marts, 17. marts, 31. marts, 14. april, 28. april, 12. maj, 26. maj, 9. juni og 23. juni i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45 i København. 

Tilmelding*

Du kan tilmelde dig hos en af gruppelederne, eller til Kræftrådgivningen i København på telefon 82 20 58 05, eller skrive på mail: koebenhavn@cancer.dk.

Yderligere information

Ønsker du mere information om gruppen, er du velkommen til at kontakte Line Strømø Erichsen på telefon  27 77 10 89 og Jane Jensen telefon 21 54 78 54.

Ved tilmelding til denne gruppe giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk  for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger: https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/