Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

TEMA: Status på kommunal kræftrehabilitering

I stedet for temadagen den 28. oktober har vi samlet oplæggene, som vil udkomme i et særskilt nyhedsbrev og ligge tilgængeligt her

I anledning af at centerchef Jette Vibe-Petersen går på pension, udgiver Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) derfor et særskilt nyhedsbrev, hvor de inviterede oplægsholdere i stedet bidrager med tekst.

Du kan læse de forskellige oplæg her:

Tema 1: "Er forløbene i CKSK individuelt tilpassede, uafhængigt af kræftdiagnose, alder, køn, social status og etnicitet, og resulterer de i en positiv udvikling i forhold til livskvalitet?”

Historisk rids
v/ Jette Vibe-Petersen, centerchef, CKSK

Online understøttet rehabilitering til borgere med hoved-halskræft
v/Rikke Daugaard og Heidi Birkemose, CKSK

Bevares livskvaliteten? Og hvad er de ældres behov?
v/Karen Trier og Sine Rossen, CKSK

Mænd og kræftrehabilitering i en social kontekst
v/Jef Holm-Hansen, MME og Jette Vibe-Petersen, CKSK

Tema 2: ”Fremtidige udfordringer i kommunal kræftrehabilitering”

Hvor langt er vi med kræftrehabilitering i Danmark?
v/Ann-Dorthe Zwisler, professor, REHPA

Hvor langt er vi med diagnosticering og behandling af senfølger i Danmark?
v/Christoffer Johansen, professor, Rigshospitalet

Et organisatorisk perspektiv: Hvad er kommunernes opgave i forhold til kræftrehabilitering herunder i forhold til senfølger?
v/Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen