Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Tilbage på arbejde med eller efter kræft

Centret har sammen med REHPA udviklet materiale, der sætter spot på at vende tilbage til arbejde som led i kommunal rehabilitering.

Ca. 30 pct. af dem, der får kræft, er i den erhvervsaktive alder. De fleste bliver sygemeldt i kortere eller længere tid. 

Det er oplagt, at fokus på at vende tilbage til arbejde indgår som et led i rehabilitering og/eller genoptræning. Arbejdslivet skaber indhold og struktur i hverdagen. Samtidigt er arbejdspladsen ofte en social arena, hvor man indgår som del af et fællesskab. At vende tilbage på arbejde under eller efter et sygdomsforløb er for mange et symbol på at genvinde normalitet i hverdagen. Men det kan være svært at vende tilbage på arbejde, og ikke alle får den støtte, de kunne ønske sig. Det kan også være svært for arbejdspladserne. Center for Kræft og Sundhed har sammen med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation udarbejdet materiale om at vende tilbage på arbejde.

Om materialet

Materialet er todelt:

  • En folder til sundhedsfaglige, der har kontakt til borgere, der har eller har haft kræft, og som skal i gang med rehabilitering og/eller genoptræning. Folderen gennemgår vigtige regler og begreber og giver gode råd om, hvordan du støtter din borger.  
  • Tre foldere til borgere, der skal tilbage på arbejde og deres arbejdspladser. Den ene folder henvender sig til den, der skal tilbage på arbejde. De to andre foldere henvender sig til lederen og kollegaerne. Materialet er i sin trykte form samlet i en boks.

Her kan du se en kort film, der præsenterer materialet:

Materialet er trykt og sendt til rehabiliteringsenheder i landets kommuner i september 2019. Tanken er, at sundhedsprofessionelle, der arbejder med rehabilitering og/eller genoptræning, formidler materialet til borgere i forbindelse med deres forløb.

Bestil eller se materialet elektronisk

Der er mulighed for at bestille mere trykt materiale her

Materialet findes elektronisk her: 

Her kan du læse en kort introduktion til materialet.  

Baggrund for materialet

Materialet er udviklet i første halvår 2019 af en arbejdsgruppe på tværs af Center for Kræft og Sundhed København og REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Det er baseret dels på baggrund af kliniske erfaringer i Center for Kræft og Sundhed og REHPA, dels et udviklings-/forskningsprojekt i REHPA. Materialet blev undervejs afprøvet på sundhedsfaglige, borgere og arbejdspladser. Nedenfor er der links til centrale dokumenter, hvis du vil læse mere om tilbagevenden til arbejde.  

Har du spørgsmål til materialet, kan du kontakte specialkonsulent Carina Wedell Andersen eller phd-studerende Maria Aagesen (maria.aagesen@rsyd.dk).