Header menu

Visualisering - en metode til afspænding og meditation

  • ""
Gennem visualisering kan du udforske en anderledes måde at tackle de udfordringer, der kan opstå som følge af en kræftsygdom.

I visualiseringsgruppen får du nye måder at tackle indre uro på gennem afspænding, musik og guidede visualiseringer.

Når du visualiserer, danner du indre billeder. De indre billeder, du skaber, kan fremme forbindelsen mellem krop og psyke og give dig en følelse af kontrol og velvære. Mange mennesker, som er ramt af kræft, ønsker at supplere deres behandling med forskellige former for hjælp til selvhjælp, og her er visualisering en positiv og stærk måde at gøre det på. 

Hvem kan deltage

Visualisering er for alle personer med en kræftdiagnose uanset bopælskommune. Du behøver ikke at have prøvet visualisering før, da du vil blive guidet gennem hele forløbet. Pårørende til kræftpatienter er også velkomne til at deltage.

Tidspunkt og sted

Visualisering foregår hver onsdag kl. 14.00-15.00 i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45 i København. 
Der er ingen visualisering i juli måned.

Du bestemmer selv, hvor ofte du har lyst og tid til at deltage.

Underviser

Visualiseringen ledes af Ole Sivertsen, som er frivillig i Kræftens Bekæmpelse.

Tilmelding

Tilmelding er ikke nødvendig, du kan bare møde op. Vi plejer at kunne finde plads til alle, men hvis vi bliver for mange, vil vi gå efter først-til-mølle-princippet. Det eneste, som er vigtigt, er, at du møder op i god tid, da døren lukkes kl. 14.00.

Yderligere information

Ønsker du mere information om gruppen, så kontakt Kræftrådgivningen på tlf.: 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk