Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Webbaseret rehabilitering til borgere med hoved-halskræft

Online område på sundhed.dk understøtter rehabilitering af borgere med hoved-halskræft.

Center for Kræft og Sundhed København har i samarbejde med sundhed.dk og Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft udviklet et online område på sundhed.dk, der understøtter rehabilitering af borgere med eller efter hoved-halskræft. 

Formålet er, at alle borgere med hoved-halskræft, uafhængigt af bopælskommune, kan modtage et ensartet og fagligt kvalificeret rehabiliteringstilbud.

Der er både et online område til borgere og pårørende og til fagpersoner.

Projektet forløb fra januar 2018 til marts 2020 og blev finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen.  

Projektleder i Center for Kræft og Sundhed: Fysioterapeut Rikke Daugaard