Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Samtalegruppe for kræftpatienter

  • ""
    Modelfoto: Mark Thyrring
26 okt

Dato

tir. 26. okt. kl. 14.00 til kl. 15.30
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 14.00 - 15.30

I samtalegruppen for kræftpatienter kan du tale og udveksle erfaringer med andre, som er – eller næsten er – færdig med behandlingen 

Mange føler sig lettede over at være blevet erklæret rask. Men en del oplever også, at glæden blandes med frygt for fremtiden. Det kan være frygt for tilbagefald, usikkerhed omkring at vende tilbage til arbejdspladsen eller oplevelser af senfølger efter behandlingen.

Det kan nogle gange være en lettelse at tale med andre, som kender til at have været igennem en kræftbehandling. Der kan være emner, som din omgangskreds ikke forstår, eller som du ikke har lyst til at bekymre dem med. Samtalegruppen giver dig netop mulighed for at udveksle erfaringer, tanker, følelser samt glæder og bekymringer i forbindelse med din sygdom.

Vi tager udgangspunkt i, hvad du er optaget af her og nu og forsøger at hjælpe dig til at få ny inspiration og ressourcer i forhold til din situation.

Form
Gruppen er en lukket gruppe. Det betyder, at det er de samme mennesker, som er tilmeldt gruppen gennem hele forløbet.
Der er plads til ca. 10 deltagere. 

Tid
Samtalegruppen mødes 8 gange fra kl. 14.00 - 15.30

Datoer
Den 31. august - 7. september - 14. september - 21. september -
5. oktober - 12. oktober - 26. oktober - 2. november 2021

Sted
Kræftrådgivningen i København
Center for Kræft & Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N.

Gruppeledere
Gruppen ledes af psykolog Steen P. Nielsen og
socialrådgiver Marie Bendix Olsen fra Kræftrådgivningen i København.

Tilmelding
Tilmelding til en kommende gruppe foregår via samtale med en rådgiver ved telefonisk henvendelse i Kræftrådgivningen.

Yderligere information
Ønsker du mere information om gruppen, så kontakt Kræftrådgivningen på tlf.: 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk

Ved tilmelding til dette tilbud giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk  for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger : https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/