Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

​Behovsafdækning med PRO

08.10.2020
  • Foto: Colourbox
PRO er et elektronisk spørgeskema, der udsendes til alle henviste borgere med en planlagt indledende samtale i centret.

CKSK har implementeret et borgerinddragende og dialogunderstøttende PRO-redskab i den individuelle behovsafdækning, som alle borgere tilbydes ved henvisning til centret. Et redskab, der foreløbigt har givet os data om 884 kræftramte borgeres helbredstilstand ved start på forløb og som på sigt vil give os data, der kan sige noget om udviklingen i borgernes helbredstilstand fra start til slut i et kommunalt rehabiliteringsforløb i CKSK.

Elektroniske spørgeskemaer til alle borgere
CKSK har fra april 2019 til marts 2020 afprøvet et elektronisk spørgeskema, der udsendes til alle henviste borgere med en planlagt indledende samtale i centret. Spørgeskemaet, der indeholder spørgsmål om bl.a. fysisk og mentalt helbred, symptomer, sundhedsvaner og funktionsniveau, besvares hjemme af borgeren forud for samtalen. Besvarelsen indgår som et dialogunderstøttende redskab ved den afdækning og vurdering af rehabiliteringsbehov, der sker i samtalen med den sundhedsprofessionelle kontaktperson.

Den type oplysninger, man får ved sådan et spørgeskema, kaldes PRO (Patient Rapporterede Oplysninger). Undersøgelser har vist, at anvendelsen af PRO-data på individniveau kan forbedre kommunikation og behandlingstilbud og har på aggregeret niveau potentiale som kvalitetsudviklingsværktøj. Formålet med at afprøve PRO i CKSK er dels at afprøve det sundhedspædagogiske værktøj til systematisk vurdering af rehabiliteringsbehov og dels som redskab til at indsamle viden om problemer og behov hos ældre kræftpatienter.

CKSK har i afprøvningsperioden (april 2019 til marts 2020) indsamlet PRO-data fra 884 borgere, der har haft en første indledede behovsafdækningssamtale i centret. Data, som p.t. analyseres med henblik på at belyse variationer i rehabiliteringsbehov hos ældre versus yngre kræftramte borgere. Resultaterne afrapporteres ultimo 2020 til Sundhedsstyrelsen, som delvist har finansieret projektet.

PRO bliver del af driften fra april 2020
Afprøvningen af PRO i CKSK har været en succes. Spørgeskemaet er udsendt til næsten alle borgere, der har mulighed for at besvare, og svarprocenten er høj. Medarbejderne anvender borgerens PRO-besvarelse i forberedelsen til samtalen og som dialogværktøj i selve samtalen til fx at visualisere, facilitere og holde fokus i samtalen.

Anvendelsen af PRO overgår til drift fra april 2020, og CKSK skal i efteråret 2020 afprøve en ny it-platform, der i endnu højere grad understøtter anvendelse af PRO. Det fremadrettede PRO-arbejde i CKSK er at konsolidere anvendelsen af PRO-data - ikke blot ved den indledende samtale, men også i samtaler undervejs i forløbet, hvor rehabiliteringsbehovet revurderes og ved afslutningssamtalen, hvor forløbet evalueres. PRO-data skal også integreres i centrets kvalitetsudviklingsværktøjskasse. Vi skal se på, om centrets tilbud og tiltag matcher borgernes rehabiliteringsbehov - målt ved hjælp af PRO, når de henvises til centret. Vi skal også se på, om anvendelse af PRO som behovsvurderingsinstrument medfører en mere behovsmålrettet tildeling af rehabiliteringsindsatser og på udviklingen i PRO-data over tid.

CKSK forventer at publicere en artikel om PRO-udviklingsprocessen i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen efteråret 2020 og såvel videnskabelige PRO-artikler som en ikke videnskabelig PRO-rapport i 2021.