Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Coronavirus - og hvordan vi fik accelereret den virtuelle omstilling

07.10.2020
  • Center for Kræft og Sundhed København - indenfor
Siden 11. marts 2020 er der sket meget i Center for Kræft og Sundhed. Vi gør her status på vores arbejde, som er blevet mere virtuelt.

Onsdag den 11. marts lukkede statsminister Mette Frederiksen landet ned,  og medarbejderne i CKSK blev sammen med størstedelen af Danmarks øvrige befolkning sendt hjem. 

Alle aktiviteter i centret blev aflyst. Den fysiske kontakt til borgerne blev afløst af kontakt over telefonen og i det hele taget reduceret ganske betragteligt. Hurtigt blev der arbejdet intenst med at lave en plan for, hvordan vi alligevel kunne tilbyde rehabilitering i en tid med skrappe krav til afstand og hygiejne, og hvor regler og anbefalinger blev reguleret fra dag til dag.  

Telefon– og online-samtaler

Kræftrådgivningen omstillede sig hurtigt til rådgivning over telefon, og fra maj måned blev der mulighed for fremmøde efter aftale. Den kommunale del af kræftrehabiliteringen begyndte samtidig at genoptage screeninger af borgere med størst risiko for senfølger, fx borgere med bryst- og hoved-halskræft. De indledende, opfølgende og afsluttende samtaler blev tilbudt og afholdt over telefon eller via videomøder, ligesom samtaler med diverse fagpersoner blev klaret telefonisk eller online.

Naturforløb som corona-venligt tilbud

Vores naturforløb var et af de gruppetilbud, der hurtigst blev genoptaget. Med reduceret smitterisiko udendørs og langt bedre mulighed for at holde afstand har vi tilbudt forløbet Under åben himmel fra midten af maj. Selvfølgelig i en corona-tilpasset version med mindre grupper, og hvor aktiviteter planlægges, så der kan holdes afstand. At lave mad sammen som en fælles aktivitet er desværre endnu ikke muligt. 

Træning i eget hjem

Vores fysiske træningstilbud har altid været et populært tilløbsstykke, men også her har vi måttet tænke i alternativer.  De første uger efter nedlukningen af Danmark sørgede terapeuterne for hjemmetræningsprogrammer med forskellige sværhedsgrader og temaer. I midten af maj kunne vi tilbyde online-træning flere gange om ugen på forskellige niveauer.  Det blev desuden muligt at træne udendørs i mindre grupper, og fra juli blev motionshold for borgere med meget lavt fysisk funktionsniveau genoptaget. Patientundervisningen, som under normale omstændigheder enten tilbydes i forlængelse af den fysiske træning eller som specifikke forløb over 3-6 uger, blev i stedet omlagt til et online-kursus.

Tilbage til næsten normal hverdag

Fra uge 29 begyndte hverdagen at ligne sig selv mere og mere. Medarbejderne mødte igen på arbejde i centret, og flere og flere gruppebaserede tilbud og netværksaktiviteter kunne genoptages – dog fortsat med masser af begrænsninger. Fx er Kogeskole – hvor deltagerne laver mad sammen i køkkenet – endnu ikke genoptaget. Træningen foregår fortsat udendørs i mindre hold suppleret med online-træning, men er også begyndt at rykke indenfor afhængigt af vejret. Det udfordrer kapaciteten, da der kun kan være en tredjedel i træningssalene. Vi supplerer derfor fortsat med online-træning og arbejder på højtryk for at producere træningsvideoer, så flere har mulighed for at træne i eget hjem.

Caféen er (alt for) stille

Selvom der således tilbydes masser af rehabiliterende aktiviteter, er hverdagen og stemningen alligevel en anden. Caféen plejer at være centrets centrale samlingspunkt med masser af liv. Her er stille. Borgere klæder om hjemmefra og opfordres til at komme præcist til deres aftaler. Aviser og legetøj er pakket væk, og det dufter ikke længere af centermodtagerens hjemmebagte boller tirsdag og torsdag formiddag. Den åbne rådgivning er fortsat åben, men uden mulighed for spontant fremmøde, da der fortsat skal bestilles tid til rådgivning.  

Hjemmearbejde version efterår

I september blev konsulenter og administrativt personale igen sendt på hjemmearbejde. Interne og eksterne online-møder blev genoptaget, og opgaver løses igen på distancen.

Det har været – og er fortsat – en udfordrende tid. For os som center, der brænder for at udføre vores kerneopgave på trods af pandemien og de restriktioner, den medfører. Men i særdeleshed også for vores borgere, der pga. alvorlig sygdom befinder sig i en særlig sårbar situation.

Der er ikke udsigt til, at hverdagen, som vi kender den før medio marts 2020, vender tilbage i den nærmeste fremtid. Kerneopgaven skal stadig løses, og vi klør på med krum hals. Vi omstiller os, vi eksperimenterer og tilpasser os de muligheder, vi har. Vi tilstræber at tilbyde samtaler og gruppetilbud i centret, for så vidt det er muligt. Men vi møder også vores borgere online, enten hvis de ønsker det, eller hvis smittetrykket stiger, og der igen kommer restriktioner på fremmøde.  

2020 har været ”omstillingens år” – og alle omkring centret – medarbejdere såvel som borgere – har vist, at meget kan lade sig gøre, hvis man vil det nok. Vi fortsætter vores arbejde i de nye former, det tager sig – og vi glæder os til at få mere liv i centret – når det bliver muligt igen.