Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Effekt af kommunal rehabilitering til kræftpatienter

13.08.2019
  • ""
    Mark Thyrring
CKSK har i et nyt studie vist en stigning i den helbredsrelaterede livskvalitet hos kvinder diagnosticeret med brystkræft

Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) har siden 2007 tilbudt individuelt tilpasset rehabilitering til lægehenviste borgere diagnosticeret med en kræftsygdom og bosat i Københavns Kommune. Formålet med et kommunalt rehabiliteringsforløb i CKSK er, at den kræftramte borger bevarer eller fremmer livskvaliteten under og efter kræftsygdom og -behandling. Viden om og tillid til kommunal kræftrehabilitering er dog sparsom, hvorfor der er brug for viden om tildeling af indsatser og effekt af forløb.

CKSK har i et nyt studie vist en stigning i den helbredsrelaterede livskvalitet hos kvinder diagnosticeret med brystkræft, som har deltaget i et rehabiliteringsforløb i centret. Studiet viser desuden, at de kvinder, der har den laveste livskvalitet og det største rehabiliteringsbehov ved start i CKSK, har de længste forløb og modtager de fleste indsatser i centret. Studiets resultater peger således på en positiv effekt af et forløb i CKSK og på, at den individuelle behovsafdækning og tildeling af indsatser virker efter hensigten.

I studiet indgik 82 lægehenviste kvinder diagnosticeret med brystkræft. Deltagerne besvarede et spørgeskema ved start af deres rehabiliteringsforløb, undervejs og ved afslutning af forløb i CKSK. Efterfølgende blev der trukket data fra kommunens elektroniske omsorgssystem omhandlende længde og indhold af forløbene i CKSK.

Studiets resultater er frembragt i tæt samarbejde med videnscenterchef, professor Ann Dorthe Zwisler fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) og publiceret i en videnskabelig artikel. Artiklen er et vigtigt bidrag til viden om tildeling, gennemførbarhed og effekt af kommunale rehabiliteringsindsatser til danske kræftpatienter.

En full-text view-only version af artiklen findes her 

Kontaktperson Centerchef Jette Vibe-Petersen