Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Fra maskintræning til leg og fællesskab

06.12.2019
  • ""
    Mark Thyrring
Omlægning af træning og en 'anden halvleg' med patientundervisning har været en stor succes.

Fra maskintræning til funktionel træning

Fysisk træning har stort fokus i rehabilitering. Træning har positive helbredsmæssige effekter, giver øget velvære og er med til at ruste kroppen til at komme godt igennem en kræftbehandling.  

Tidligere blev der overvejende trænet i maskiner på styrke- og motionshold i Center for Kræft og Sundhed. En undersøgelse af kræftramte borgeres sundhedsopfattelser viste imidlertid, at nogle borgere oplevede træningen som kedelig, og at de trænede, fordi de følte sig forpligtede til det. I 2018 begyndte vi derfor at omtænke træningsindsatsen. 

I dag tager vi udgangspunkt i cirkeltræning med fokus på parøvelser, leg og stafetter. I sommerhalvåret rykker vi træningen udendørs. Tilbagemeldingerne har været meget positive. Deltagerne fortæller, at de bruger hele kroppen og snakker mere sammen i træningssalen. De beretter om øget energi og giver udtryk for, at de ønsker eller har konkrete planer for at fortsætte med at træne efter afsluttet træningsforløb i centret. To deltagere fortæller:  

“At gå til noget styrketræning, det tror jeg ikke havde hjulpet mig på samme måde. Jeg havde brug for at lære at få min krop som helhed til at arbejde sammen igen. Og det har jeg lært på funktionel træning. Jeg føler en indædt glæde over at være på det her hold.” 

”Man får mere lyst, når man også har den sociale dimension med. Man står ikke bare som sin egen lille ø.” 

Funktionel træning har vist sig så populær, at det i dag er formen på de fleste styrke- og motionshold. Der er dog fortsat to hold med træning i maskiner. Opgørelser viser, at det særligt er kvinder, der vælger den nye træningstilgang. 

Patientundervisning i forlængelse af træning

Vi har også lagt 30 minutters patientundervisning i forlængelse af træningen. Patientundervisningen er ledet af sygeplejersker og andre faggrupper inddrages efter behov, men undervisningen er deltagerdrevet, og der er stor fokus på erfaringsudveksling. Formålet er at øge overførbarheden af træningsindsatsen til aktiviteter i hverdagslivet og styrke handlekompetencer ifm. sygdom og behandling. Emner, der berøres, er fx motion i hverdagen (hvorfor og hvordan), mad og myter, en ændret krop, søvn, smerter, bivirkninger og senfølger, hukommlse og familie- og arbejdsliv. 

Også dette tiltag er deltagerne glade for. Særligt det sociale samvær og erfaringsudvekslingen med de andre på holdet beskrives som værdifuldt. At undervisningen er knyttet til træningen, har desuden betydet, at der er markant flere – og særligt flere mænd – der fremmøder til et patientuddannelsestilbud i centret. To deltagere siger:

”Og der er det bare så rart at opleve, jamen hvordan oplever andre det. Når man er til undervisningen, opdager man nogle andre perspektiver. Og det synes jeg har været meget lærerigt.”  

”Det giver en åbning til at tage nogle snakke, man måske ellers ikke havde taget.” 

Artikler i Fysioterapeuten

Danske fysioterapeuter har skrevet tre artikler om den nye træning for deltagerne på “ungeholdet”. De blev udgivet i Danske Fysioterapeuters fagblad “Fysioterapeuten” i februar 2019. Dem kan du læse her: 

Fra maskintræning til fællesskab

Træningen har givet mig et spark bagi

Nu kan verden bare komme an

Vi tilbyder også andre former for fysisk træning i centret. Du kan se vores træningstilbud her.  

Vil du vide mere om funktionel træning eller centrets øvrige træningstilbud, kan du kontakte fysioterapeut Rikke Daugaard.