Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Naturforløb – fra projekt til drift

07.10.2020
Naturen som arena for sundhedstilbud har været på manges læber de senere år. Vi har også taget naturen til os i CKSK.

I Center for Kræft og Sundhed København deltog vi i perioden 2017-19 i Friluftsrådets store projekt Sund i Naturen. I den forbindelse har vi udviklet og afprøvet naturforløbet 'Under åben himmel', som nu indgår som en fast del af centrets tilbud.  

Fysisk, psykisk, social og eksistentiel rehabilitering

Vi har tidligere tilbudt forskellige aktiviteter i naturen fx kajak, mountainbike, træklatring og fisketure. Det har krævet samarbejde med eksterne aktører og kan derfor være bekosteligt. I de senere år har vi derfor eksperimenteret med, hvordan vi kunne bruge naturen som ramme for de aktiviteter, vi tilbyder i centret. Som led i Sund i Naturen har vi med stor succes gennemført en række pilotforløb. Vores erfaring er, at vi kan arbejde med alle dimensioner i rehabilitering – det fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle – når vi tilrettelægger et gruppeforløb under åben himmel. Vi kan rekruttere borgere, og vi kan gennemføre aktiviteter, som deltagerne finder meningsfulde og inspirerende, og som fremmer deres sundhed.

Deltagerne oplever, hvordan det at være i naturen i sig selv er sundhedsfremmende på både det fysiske og det mentale plan. Vi har fået bekræftet, at rehabilitering i naturen er inkluderende. For nogen bliver det nemmere at indgå i en gruppe, når vi mødes udendørs – der er rig mulighed for at gå til og fra, hvis det bliver for meget, og erfaringsudvekslingen foregår side om side ved bålet - måske med en snittedolk mellem hænderne fremfor i en gruppe, hvor samtalen er i centrum. 

Helhedsorienteret forløb på fire uger

I CKSK tilbyder vi derfor nu som et fast tilbud et helhedsorienteret forløb på fire uger. For tiden laver vi dog ikke mad sammen som en fælles aktivitet, men serverer et let måltid som en medarbejder tilbereder, typisk over bål. Øvrige aktiviteter og gruppestørrelse er også tilpasset diverse restriktioner ifm. corona.

Med et helhedsorienteret forløb mener vi, at vi arbejder med alle dimensioner af rehabilitering. Under forudsætning af at man kan bevæge sig et par kilometer, vil alle borgere derfor kunne profitere af tilbuddet. Vi har erfaring for, at både borgere, der inden sygdom aktivt har dyrket friluftslivet, og borgere, hvor udelivet primært er forbundet med en gåtur i Fælledparken, får nye erfaringer og positive oplevelser, der styrker deres handlekompetencer og mestringsstrategier.  

Uddannet i naturforløb

I vores pilotforsøg blev det bl.a. tydeligt, at deltagerne oplevede, at deres mentale sundhed fik et boost bare af det at være i og opholde sig i naturen. Det blev vi nysgerrige på, og der opstod et ønske om at udvikle vores kompetencer indenfor dette område. I 2019 gennemførte fire medarbejdere et uddannelsesforløb hos ViNatur. Her blev der mulighed for at dykke ned i forskellige teorier om natur og sundhedsfremme og for at eksperimentere med praktiske øvelser til, hvordan naturen ikke bare kan være en arena for, men også integreres aktivt i vores forløb. Det profiterer vores borgere af, når de mødes i Hareskoven udenfor København hver torsdag over fire-seks uger og får aktiveret deres sanser gennem stillegang, får udfordret deres fysik ved forhindringsbaner med naturens elementer, får ro på nervesystemet gennem forskellige sanse- og vejrtrækningsøvelser og mødes i snak eller stilhed ved bålet.  

Du kan læse vores erfaringsopsamling fra pilotprojektet og en artikel om sanselige måltider under åben himmel ved at klikke på linkene.