Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Ny artikel om holdtræning til lungekræftpatienter

05.08.2019
  • ""
    Mark Thyrring
Operable lungekræftpatienters deltagelse i holdtræning – oplevelsen af mening og tilhørsforhold, når livet er på spil

Efter operation for lungekræft oplever mange patienter fysiske og psykosociale følger til sygdom og behandling, hvilket kan gøre det svært at komme tilbage til hverdagen. Nedsat fysisk kapacitet og cancerrelateret træthed (såkaldt fatigue) kan nedsætte fysisk funktionsevne og forringe livskvaliteten. I forskningsprojektet PROLUCA (Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer) fandt man, at det var sikkert for patienterne at få pulsen op og træne med høj intensitet allerede to uger efter en operation for lungekræft. Træningen kan medvirke til at nedsætte den overvældende følelse af træthed og udmattelse, forårsaget af sygdom og behandling, som mange lungekræftpatienter oplever. Dette er af stor værdi for patienterne, da fatigue medfører reduktion i funktionsevne og livskvalitet. 

Atten patienter fra PROLUCA studiet blev interviewet om betydningen af at træne sammen med andre patienter (peers), som havde været igennem samme operation. Resultaterne viste, at patienternes sociale kapital blev styrket.

  • Patienterne oplevede en forståelse og en fællesskabsfølelse, som de ikke fik i relation til deres pårørende
  • Ved at interagere med peers på holdet fik deltagerne ressourcer til lettere at håndtere deres sygdom og behandlingsforløb
  • Holdtræningen skabte rum for et fællesskab, hvor alle er ligeværdige, og patienterne oplevede støtte fra de andre patienter til at komme igennem en svær periode i livet

Forskningsprojektet er udført i Center for Kræft og Sundhed København og er således et kommunalt rehabiliteringstilbud. Da almen genoptræning og rehabilitering nationalt varetages af kommunerne, vil forskningsresultaterne umiddelbart kunne implementeres i andre kommunale rehabiliteringsindsatser målrettet lungekræftpatienter.

Forskningsprojektet blev gennemført som en del af CIRE programmet, etableret og finansieret af Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Der er desuden givet støtte fra Helsefonden.

Abstractet kan findes her.

Full text artikel kan rekvireres via Maja Schick Sommer.