Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Ny artikel om PRO i Center for Kræft og Sundhed

22.12.2020
 • Foto: Colourbox
Vores erfaringer med at udvikle og implementere et borgerrettet spørgeskema belyses i ny artikel bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen

Der er i kommuner såvel som regioner fokus på at sætte borgeren i centrum i sundhedsvæsenet ved at bruge Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Oplysningerne indsamles ofte via spørgeskemaer, og anvendelse af PRO-data kan forbedre kommunikation og behandlingstilbud, ligesom PRO har vist sig at have potentiale som kvalitetsudviklingsværktøj. 

Det har specialkonsulent Karen Trier og tidligere centerchef Jette Vibe-Petersen fra Center for Kræft og Sundhed skrevet en artikel om til Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen sammen med post.doc. Cecilie Lindström ved REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation.

I Center for Kræft og Sundhed er målet med brug af PRO blandt andet at:

 • understøtte dialogen med borgeren
 • bidrage til behovsvurdering hos den enkelte
 • medføre en behovsmålrettet tildeling af ydelser
 • belyse variationer i behov hos ældre versus yngre

I udviklingsprocessen med PRO i Center for Kræft og Sundhed arbejdede vi med seks fokuspunkter for medarbejderinddragelse:

 1. Indkredsning af formål og gevinster
 2. Målgruppe for anvendelse
 3. Arbejdsgang for udasendelse af spørgeskemaer
 4. Identificering af spørgeområder
 5. Vurdering af spørgeskemaer
 6. Algoritmer og visning af PRO-data 

Den medarbejderinddragende udviklingsproces har betydet, at forandringsprocessen og implementering af PRO startede allerede på første workshopdag, da de medarbejdere, der bruger redskabet, var med til at udforme det endelige PRO-skema og fastlægge målgruppe og beskrive arbejdsgange.

Pilottesten med PRO gik over al forventning, og status i august 2020 var, at centret siden april 2019 har udsendt over 1700 PRO-skemaer, hvor svarprocenten ved den indledende samtale er næsten 90 procent. Cirka 12 procent af borgerne modtager hjælp til besvarelse af skemaet i centret.

Medarbejderne har ligeledes taget PRO til sig. Interviews med medarbejderne viser, at de anvender PRO-data både i forberedelsen til den indledende samtale og som dialogværktøj i selve samtalen til eksempelvis at visualisere, facilitere og holde fokus i samtalen.

Hele artiklen kan læses her