Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Ny centerchef pr. 1. december 2020

21.10.2020
Marlene Øhrberg Krag tiltræder som ny centerchef i Center for Kræft og Sundhed København

Marlene Øhrberg Krag er speciallæge i almen medicin og kommer fra en stilling som centerchef i Sundhedsstyrelsen, hvor hun har arbejdet de seneste seks år, heraf de fem år som leder og chef. I Sundhedsstyrelsen har hun blandt andet haft ansvaret for de Nationale Kliniske Retningslinjer, screeningsprogrammerne for kræft og Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger.

Hun har derigennem arbejdet med udvikling af evidensbaseret medicin og faglige retningslinjer på det nationale niveau og tager vigtige erfaringer med sig, som også er vigtige for Center for Kræft og Sundhed i forhold til fortsat at kunne være et fagligt fyrtårn for kræftrehabilitering i Danmark.

Med sin baggrund som almen mediciner har Marlene fokus på det hele menneske, hvilket også er kerne i arbejdet med rehabilitering. Hun er optaget af den sociale ulighed i sundhed, og hvordan sundhedsvæsenet kan blive bedre til at nå bredere ud, også til de grupper der er har det største behov, men ofte er sværest at nå.

Marlene har yderligere en Master i International Sundhed fra Københavns Universitet og en Master i Public Governance fra CBS.

"Jeg glæder mig til at blive chef for dygtige og dedikerede medarbejdere, hvor faglighed er i højsædet, og hvor vi sammen arbejder for, at Center for Kræft og Sundhed fortsat er et fagligt fyrtårn. For at kunne levere de bedste tilbud til borgerne i Københavns Kommune er det vigtigt med et stærkt tværgående samarbejde, både på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet, omkring forskningen i rehabilitering og internt i kommunen.
At centret drives i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse ser jeg som en yderligere styrke i forhold til, at borgerne dermed får et samlet og helhedsorienteret tilbud med udgangspunkt i ét center."