Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Socioøkonomisk status, henvisning og deltagelse i rehabilitering

03.06.2019
  • ""
Flere kræftpatienter med lang uddannelse deltager i kommunal kræftrehabilitering end patienter med kort uddannelse. Det viser nyt studie.

Målet med rehabilitering er at opnå og vedligeholde det bedst mulige fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau samt at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Både hospitalssektoren og den primære sundhedssektor er ansvarlige for at vurdere patientens behov for henvisning til rehabilitering i kommunerne. 

I dette studie af Kræftens Bekæmpelse og Center for Kræft og Sundhed København blev det undersøgt, om der fortsat er social ulighed relateret til sandsynligheden for at blive henvist til kommunal kræftrehabilitering. Desuden blev det undersøgt, om der er en social ulighed i, hvem der deltager i kræftrehabilitering, givet de er blevet henvist. 

Studiet viser, at sandsynligheden for at blive henvist til kommunal kræftrehabilitering stiger, hvis man har en lang eller mellemlang videregående uddannelse og/eller har hjemmeboende børn

Studiet viser også, at sandsynligheden for at deltage i kommunal kræftrehabilitering er størst, hvis man har en lang videregående uddannelse

Der er altså fortsat tydelige socioøkonomiske forskelle på, hvem der bliver henvist til kommunal kræftrehabilitering, men der er ligeledes forskel på, hvem der deltager i de kommunale kræftrehabiliteringstilbud. 

Læs et dansk resumé af studiet her. 

Læs abstract til den videnskabelige artikel her

Full text artikel kan rekvireres hos specialkonsulent Carina Wedell Andersen