Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Tilbage på arbejde med eller efter kræft - nyt materiale

16.09.2019
  • ""
Sammen med REHPA har vi udviklet nyt materiale, der sætter spot på tilbagevenden til arbejde som led i kommunal rehabilitering.

Ca. 30 pct. af dem, der får kræft, er i den erhvervsaktive alder. De fleste bliver sygemeldt i kortere eller længere tid. Det kan være svært at vende tilbage på arbejde, og ikke alle får den støtte, de kunne ønske sig. Det kan også være svært for arbejdspladserne. 

Det er oplagt, at fokus på tilbagevenden til arbejde indgår som et led i rehabilitering og/eller genoptræning. Arbejdslivet skaber indhold og struktur i hverdagen. Samtidigt er arbejdspladsen ofte en social arena, hvor man indgår som del af et fællesskab. At vende tilbage på arbejde under eller efter et sygdomsforløb er for mange et symbol på at genvinde normalitet i hverdagen. 

Center for Kræft og Sundhed har sammen med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation udarbejdet et materiale, der kan understøtte, at processen med at vende tilbage på arbejde bliver tænkt ind som en del af rehabilitering/genoptræning. Materialet er trykt og sendt til kommunale rehabiliteringsenheder i september 2019. Vi håber, at sundhedsprofessionelle, der arbejder med rehabilitering og/eller genoptræning, formidler materialet til borgere i forbindelse med deres forløb. 

Materialet er todelt:

  • En folder til sundhedsfaglige, der har kontakt til borgere, der har eller har haft kræft, og som skal i gang med rehabilitering og/eller genoptræning. Folderen gennemgår vigtige regler og begreber og giver gode råd om, hvordan du støtter din borger.  
  • Tre foldere til borgere, der skal tilbage på arbejde og deres arbejdspladser. Den ene folder henvender sig til den, der skal tilbage på arbejde. De to andre foldere henvender sig til lederen og kollegaerne. Materialet er i sin trykte form samlet i en boks.

Her kan du læse en kort introduktion til materialet.  

Du kan læse mere om materialet her