Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Yoga for pårørende

22.01.2020
  • ""
    Mark Thyrring
Formålet med yoga for pårørende er at styrke deltagernes egenomsorg og skabe et pusterum i hverdagen.

Yoga er en anerkendt metode til at reducere stress og fremme fysisk og psykisk velvære. I første halvdel af 2019 tilbød CKSK to yogaforløb til pårørende. Formålet er at styrke deltagernes egenomsorg og skabe et pusterum i hverdagen. Efter en positiv pilot-afprøvning er det nu indført som et fast tilbud til pårørende med fire årlige forløb á 8 uger. Undervisningen starter kl. 16 og varer fem kvarter.

Det er en sygeplejerske, som er certificeret yoga-instruktør, der underviser. Ved opstart og afslutning af forløbet kigger pårørendekoordinatoren forbi med en ’åben’ invitation til at tage fat i hende, hvis der er problemstillinger i relation til at være pårørende, det kan være relevant at få vendt. Der er plads til 15 deltagere. Der er altid nogle, der springer fra inden holdet starter, ligesom der er afbud på dagen. Der kan derfor bookes op til 20 deltagere. 

Ved afslutning udleveres et kort spørgeskema. Vi har fået 29 spørgeskemaer retur. Aldersspredningen er stor. Deltagerne har været mellem 25-65 med et gennemsnit på 55 år. Der deltager både mænd (22 pct.) og kvinder. Deltagerne er overvejende ægtefæller men også forældre, voksne børn og ven/-inder deltager.

De fleste deltagere har begrænset erfaring med yoga inden de starter (figur 1). De erfarer, at yoga både fremmer fysisk og psykisk velvære (figur 2 og 3), og de er meget motiverede for at fortsætte, når forløbet afsluttes (figur 4).