Header menu

Corona-virus:

Corona-virus påvirker fortsat en del tilbud og services, som er ændrede eller åbne med restriktioner. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Hverdagen med eller efter kræft

  • ""
5 ugers forløb med fokus på at håndtere valg og situationer, du kan komme ud for, når du har fået kræft.

Mange oplever, at hverdagslivet ændres, når de får kræft. Der kan opstå bekymringer og problemer, man skal forholde sig til. Formålet med dette kursus er at give dig indblik i og inspiration til, hvordan du håndterer de valg og situationer, som du kan komme ud for, når du har fået kræft.

Kurset strækker sig over 5 uger. Emnerne, vi tager op, er bl.a.:

  • Fysiske gener under og efter behandling
  • Psykiske reaktioner ved kræftsygdom
  • Sociale/arbejdsmæssige problemstillinger
  • Kost ved kræftsygdom og behandling.

Tidspunkt og sted

Kurset foregår i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Alle 45 i København.

Der er ikke fastlagt datoer for et nyt kursus endnu.

Undervisere

Sygeplejerske Lissi Jonasson er kursusleder og vil være til stede hver gang. Derudover vil du få undervisning af en fysioterapeut, diætist, socialrådgiver og psykolog.

Hvem kan deltage

Tilbuddet er for dig, der går i et rehabiliteringsforløb i centret. Tag fat i din kontaktperson, hvis du mener, at kurset er noget for dig.

For mere information kan du kontakte kursusleder Lissi Jonasson.