Kalender

Få overblik over kommende arrangementer i Center for Kræft og Sundhed. Arrangementerne her på siden er åbne for alle – uanset om du er i et forløb eller ej.

Foredrag

Vis alle

Søvnproblemer og kræft - 30. november 2023

SØVNPROBLEMER OG KRÆFT ved Katrine Løppenthin, oversygeplejerske Rigshospitalet

Torsdag den 30. november kl. 16.30-18.30 i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N.

Søvn er grundlæggende for både vores fysiske og psykiske trivsel og af stor betydning for vores overskud i sociale sammenhænge.

En stor andel af befolkningen oplever søvnproblemer periodevis, mens det for mennesker med kræft er over 60 %, der oplever vedvarende søvnproblemer. En dårlig søvnkvalitet kan forekomme både før, under og efter et kræftforløb, og spørgsmålet er hvad og hvor meget, der kan gøres ved det.

I foredraget vil jeg præsentere søvnens betydning for vores fysiske og mentale velvære og gennemgå, hvorfor søvnproblemer kan opstå, og hvorfor søvnproblemer hos nogle kan gå hen og blive meget langvarige. Jeg vil diskutere sammen med jer, hvordan du/I selv kan skabe vilkår for en bedre søvn og håndtere nogle af søvnproblemerne i praksis.

Tilmelding

Du tilmelder dig foredraget på mail: kraeft@kk.dk eller telefon 82 20 58 00.

Om at være pårørende - 7. december 2023

OM AT VÆRE PÅRØRENDE ved Camilla Schrøder, Cand.Psych.Aut., Specialist i Sundhedspsykologi

Torsdag den 7. december kl. 16.30-18.00 i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N.

Når et menneske rammes af kræft – eller anden alvorlig sygdom – ændres hverdagen, drømme udfordres, roller forandres og reaktioner opstår, også for den pårørende. Der opstår nye og helt særlige opgaver og denne nye 'pårørende'-rolle kan være både anderledes og krævende. Og der kan være mange mere eller mindre udtalte forventninger knyttet til ’de pårørende’ - fra andres side og fra egen side. Oplægget vil bl.a. omhandle temaer som: 

 • Hvad vil det sige at være ’pårørende’? 
 • Reaktioner hos pårørende
 • Hvordan er man pårørende til et menneske med sygdom – og er det noget andet end man plejer at være (ægtefælle, barn, forældre, barn, ven m.v)?  
 • Når den sygdomsramte og den pårørende har forskellige behov. 
 • Hvordan passer man også på sig selv? 

Tilmelding

Du tilmelder dig foredraget på mail: kraeft@kk.dk eller telefon 82 20 58 00.

Øvrige arrangementer

Vis alle

En eftermiddag med gløgg, æbleskiver og juleklip – også for pårørende - 14. december 2023

Det er snart jul og det vil vi gerne markere med en hyggelig eftermiddag her i centret. Der er mulighed for at være kreativ og vi spiser æbleskiver og får et glas gløgg. 

Tid og sted

Torsdag den 14. december kl. 15.00 – 18.00 

Vi mødes i caféen.

Hvem kan deltage

For alle brugere af centret – også pårørende. 

Børn og børnebørn er velkomne.

Tilmelding

Tilmelding via mail til kraeft@kk.dk senest 8. december. Husk at skriv om du kommer sammen med andre. 

Yoga for pårørende – hver torsdag fra 16. november 2023

Vi arbejder med styrke, smidighed og afspænding. Du vil lære nogle enkle yogastillinger og åndedrætsøvelser, som du også kan bruge hjemme, hvis du har lyst. 

Læs mere om yoga for pårørende

Tid og sted

Hver torsdag fra kl. 16.00-17.15.

Træningen foregår på 1. sal i Elefanthuset på Thit Jensens Vej 2 i København, lige bag ved Center for Kræft og Sundhed.

Du skal komme ti minutter før, så der er ro i salen, når vi går i gang. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske via e-mail til sygeplejerske og yogainstruktør Lotte Marie Jensen. Find kontaktoplysninger her.

Online mindfulness for patienter og pårørende - 1. september til 8. december 2023

Har du lyst til at udforske nogle af de muligheder, du selv har for at gøre noget for at håndtere livet som kræftpatient eller som pårørende, så er dette et tilbud for dig.

Tid og sted

Hver anden fredag i ulige uger kl. 10.00-11.00.

Det foregår online via Microsoft Teams - du får sendt et link via mail.
Du skal have adgang til en computer eller tablet med kamera og højtaler for at deltage.

Tilmelding

Skriv til koebenhavn@cancer.dk og oplys, at du ønsker at deltage i Online Mindfulness. På dagen får du tilsendt en link via mail, som du skal klikke på for at kunne deltage i mødet.

Læs mere om online mindfulness

Sådan logger du på Teams

 1. Gå til mødeindkaldelsen, og vælg Deltag Microsoft Teams-møde.
 2. Det åbner en webside, hvor du får vist to valgmuligheder: Download appen Windows og Deltag på internettet i stedet. Hvis du tilmelder dig på internettet, kan du bruge enten Microsoft Edge eller Google Chrome. Din browser spørger muligvis, om det er i orden, at Teams bruger din mikrofon og dit kamera. Sørg for at tillade det, så du kan ses og høres i mødet.
 3. Skriv dit navn, og vælg dine lyd- og videoindstillinger. Hvis mødelokalet (eller en anden enhed, der har forbindelse til mødet) er i nær heden, skal du vælge Lyd slået fra for at undgå afbrydelser. Vælg Telefon lyd, hvis du vil lytte til mødet på din mobiltelefon.
 4. Når du er klar, skal du trykke på Deltag nu.
 5. Dette vil føre dig ind i mødelobbyen. Vi giver mødearrangøren be sked om, at du er der, og en person i mødet kan derefter give dig adgang.

Hvis ingen giver dig adgang til mødet inden for 15 minutter, bliver du fjernet fra lobbyen. Hvis det sker, kan du prøve at tilmelde dig igen. Når du er i mødet, kan alle se et gæstenavn til mødet med dit navn.

Drop-in mindfulness for patienter og pårørende - 28. august til 18. december 2023 (AFLYST DEN 20. NOVEMBER 2023)

Har du lyst til at udforske nogle af de muligheder, du selv har for at gøre noget for at håndtere livet som kræftpatient eller som pårørende, så er dette et tilbud for dig.

Tid og sted

Hver mandag kl. 15.30-17.00 fra 28. august – 18. december 2023.

AFLYST DEN 20. NOVEMBER 2023.

Det foregår på 2. sal i Elefanthuset på Thit Jensens Vej 2 i København, lige bag ved centret.

Tilmelding

Drop-in – du behøver ikke at tilmelde dig.

Læs mere om mindfulness

Malerværksted - 23. oktober 2023 til 26. februar 2024

Kræftens Bekæmpelse er glade for at kunne tilbyde et kreativt rum med mulighed for at male.

Det at male, kan være en måde at udtrykke sine tanker og følelser på, men det kan også være en mulighed for at være i nuet og glemme alt andet for en stund.

Tid og sted

2023:

 • 23. oktober
 • 6. november
 • 20. november
 • 4. december
 • 18. december

2024:

 • 15. januar
 • 29. januar
 • 26. februar

Det foregår fra kl. 15.00 – 17.00 i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N.

Tilmelding

Ring eller skriv til Kræftrådgivningen på tlf. 82 20 58 05, skriv en mail til koebenhavn@cancer.dk eller tilmeld dig via cancer.dk.

Pårørendegruppen Ungeforum - 30. august til 20. december 2023

I Ungeforum har du mulighed for at møde andre unge, som også har en kræftsyg forælder. Her kan I dele jeres tanker, følelser og erfaringer med hinanden.

I gruppen hjælper og støtter I hinanden, når livet bliver ekstra svært. Det er et frirum, hvor I kan tale om de ting, der måske kan være svære at tale med venner om, som ikke har en syg forælder.

Der er ingen faste temaer på møderne. Vi starter hvert møde med at tale om, hvad der er vigtigt her og nu, for dem, som er mødt op.

Læs mere om Ungeforum

Tid og sted

Vi mødes én gang om måneden – hver gang om onsdagen kl. 16.30 – 19.00. Mødet slutter af med pizza til alle, og det er gratis at deltage. 

 • Onsdag 30. august
 • Onsdag 20 september
 • Onsdag 25. oktober
 • Onsdag 22. november
 • Onsdag 20. december

Det foregår i:

Center for Kræft og Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N

Tilmelding

Du melder dig kun til ét møde ad gangen og bestemmer selv, hvor mange gange du vil komme. 

Har du har nogle spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig til et eller flere af møderne, er du velkommen til at ringe eller skrive til Mette på tlf. 22 59 44 40 eller på mail mhe@cancer.dk.

Gå med Kræftens Bekæmpelse - 19. december 2023 - 18. juni 2024

Er du glad for at komme ud i naturen og gå en tur? Er du kræftramt eller pårørende? Og har du lyst til at deltage i et fællesskab, hvor vi går en tur sammen hver 14. dag? 

Kræftens Bekæmpelse i København tilbyder vandreture på et par timer hver anden tirsdag kl. 10-12. Vi starter fra en s-togstation eller metro i Københavnsområdet.

Der vil altid være et par frivillige turledere med. Turlederne har forskellig baggrund og kompetencer. Alle er glade for at vandre. Og alle er først og fremmest medmennesker, der gerne vil bruge en del af deres tid på at dele glæden ved en tur under åben himmel med andre.

Det skal du vide

Du sørger selv for transport til og fra mødestedet. Påklædning efter forholdene, ikke mindst godt fodtøj.

Du møder andre mennesker, som sandsynligvis har nogle af de samme erfaringer som dig selv med kræft. Men det er op til deltagerne, om de vil tale om sygdom og svære ting, eller om de vil glemme sig selv lidt og bare nyde den friske luft og sanse naturen.

Turene er tilrettelagt på steder med gode stier og jævnt underlag. Vi tager det stille og roligt, men du skal vide med dig selv, at du er OK med at gå et par timer – med indlagte pauser. 

Læs mere om tilbuddet

Datoer i 2023:

 • 21. november - Damhussøen
  Mødested: Damhuskroen. Her slutter turen også
  Niveau: Let - Bemærkninger: Ingen 
 • 5. december - Frederiksberg Have
  Mødested: Frederiksberg Metro Station. Her slutter turen også
  Niveau: Moderat - Bemærkninger: Lidt kuperet terræn
 • 19. december - Fælledparken
  Mødested: Center for Kræft og Sundhed
  Niveau: Let - Bemærkninger: Ingen

Datoer i 2024:

 • 16. januar - Kastellet og Langelinje                   
  Mødested: Østerport Station
  Niveau: Let
  Bemærkninger: Ingen
 • 30. januar - Frederiksberg Have og Søndermarken              
  Mødested: Frederiksberg Metro Station
  Niveau: Moderat
  Bemærkninger: Der er lidt bakker undervejs
 • 13. februar - Fælledparken                                    
  Mødested: Center for Kræft og Sundhed
  Niveau: Let
  Bemærkninger: Ingen
 • 27. februar - Gentofte Sø                                       
  Mødested: Gentofte Station
  Niveau: Let
  Bemærkninger: Ingen
 • 12. marts - Amager Fælled                     
  Mødested: Metro DR Byen
  Niveau: Let
  Bemærkninger: Ingen
 • 26. marts - Bøllemosen   
  Mødested: Skodsborg Station
  Niveau: Let
  Bemærkninger: Ingen
 • 9. april - Bispebjerg Kirkegård og Utterslev Mose 
  Mødested: Hovedindgangen ved Bispebjerg Torv
  Niveau: Let
  Bemærkninger: Kirsebærtræerne blomstrer!
 • 23. april - Nordhavnstippen   
  Mødested: Nordsøvej (tag bus 164)
  Niveau: Let
  Bemærkninger: Ingen
 • 7. maj - Dyrehaven  
  Mødested: Klampenborg Station
  Niveau: Let
  Bemærkninger: Ingen
 • 21. maj - Lyngby Sø   
  Mødested: Sorgenfri Station
  Niveau: Let
  Bemærkninger: Stien kan være våd! 
 • 4. juni - Vestamager  
  Mødested: Vestamager Metro Station
  Niveau: Let
  Bemærkninger:
 • 18. juni - Langs Mølleåen   
  Mødested: Lyngby Station 
  Niveau: Let
  Bemærkninger: Turen slutter ved Ørholm Station
 • Første tur efter sommerferien 13. august 2024

Gåvejleder

Jan Ejlsted, Kim Andersen, Tina Christensen, Jette Bruun og Bodil Birkelund Pedersen. 

Tilmelding

Du kan melde dig til en eller flere ture ved at sende en mail til koebenhavn@cancer.dk eller ring på telefon 82 20 58 05.

Hvis du er tilmeldt, men er blevet forhindret i at møde op, så ring på telefon 82 20 58 05.

Netværksgruppe for patienter med hjernetumor og pårørende - 8. januar til 9. december 2024

Vi er frivillige, som har taget initiativ til to netværksgrupper -  en for patienter med hjernetumorer, en gruppe for pårørende. Vi har selv erfaringer indenfor området, enten som sygeplejerske eller som pårørende.

Der er to netværksgrupper:

 • Gruppe 1: for patienter med hjernetumor
 • Gruppe 2: for pårørende til patienter med hjernetumorer.

Læs mere om netværksgruppen

Tid og sted

 • Gruppe 1 - Patientgruppen 
  Klokken 16-18 den 2. mandag i hver måned på følgende datoer: 
  8. januar - 12. februar - 11. marts - 13. maj - 10. juni - juli ferie - 12. august - 9. september - 14. oktober - 11. november - 9. december 2024.
   
 • Gruppe 2 - Pårørende til hjernetumorpatienter 
  Klokken 16-18 den 2. mandag i hver måned på følgende datoer: 
  8. januar - 12. februar - 11. marts - 13. maj - 10. juni - juli ferie - 12. august - 9. september - 14. oktober - 11. november - 9. december 2024

Det foregår i:

Kræftrådgivningen i København
Center for Kræft og Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N

Tilmelding

Tilmelding er ikke nødvendig. Du kan bare møde op.

For fagpersoner

Vis alle

Introduktion til centret – for sundhedsprofessionelle – 9. januar 2024

Tirsdag den 9 januar 2024 kl. 14-16

Er du sundhedsprofessionel eller studerende, og vil du gerne vide mere om, hvordan Center for Kræft og Sundhed arbejder, og hvad vi kan tilbyde?

Kom til oplæg om centret, hvor vi vil fortælle om centrets aktiviteter og tilrettelæggelse af borgerforløb. Du får mulighed for at stille spørgsmål. Vi slutter af med en rundvisning.

Vi serverer kaffe og te.

Sted

Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N.

Tilmelding

Tilmeld dig på mail kraeft@kk.dk senest 7 dage før arrangementet. Oplys din sundhedsprofession og dit ansættelsessted i mailen.

I tilfælde af for få tilmeldte vil arrangementet blive aflyst. Du vil få information om aflysning via mail senest 2 dage før arrangementet.

Hvis du har spørgsmål til det faglige indhold eller bliver forhindret i at deltage, så skriv til kraeft@kk.dk.