Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Kræftrådgivningen i København

Kræftens Bekæmpelse arbejder ud fra et overordnet mål om, at ”ingen skal stå alene med kræft”.

Det er centralt for foreningen, at alle berørt af kræft kan få hjælp og rådgivning. Der findes derfor rådgivninger rundt i hele landet, hvor den enkelte kan få hjælp i relation til kræft. De lokale rådgivninger har et varieret tilbud, men alle tilstræber at kunne tilbyde rådgivende samtaler, aktiviteter og samvær med andre i en lignende situation.

Det er tanken, at rådgivningen skal være et frirum for den enkelte, og at den opleves som et hjemligt og indbydende miljø at komme i. Caféen, som er det første brugerne møder i Center for Kræft og Sundhed, drives bl.a. med hjælp fra et korps af frivillige, som er med til at sikre, at der altid er flere til at byde velkommen i centret.

Samarbejdet mellem Kræftens Bekæmpelse og Københavns Kommune i Center for Kræft og Sundhed er et særligt partnerskab mellem det private og det offentlige indenfor rådgivning og rehabilitering af mennesker berørt af kræft. Det giver en speciel mulighed for gensidigt at kunne supplere hinandens tilbud og kompetencer, og på den måde give brugerne en oplevelse af en koordineret og samlet hjælp, hvis de ønsker det.