Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Sådan bliver du henvist

Bor du i Københavns Kommune, og er du over 18 år, kan du henvises til et rehabiliteringsforløb. Læs her hvordan.

Bor du i Københavns Kommune, og er du over 18 år og har - eller har haft - kræft, kan du få et rehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed.  Du kan blive henvist af din praktiserende læge eller behandlende afdeling på hospitalet. Hvis du ikke automatisk får en henvisning, kan du bede om en. 

Kræftrådgivningen i København er en del af centret. Kræftrådgivningen kræver ikke henvisning og er åben for alle uanset bopæl. Patienter, pårørende og efterladte kan møde op i centret til en samtale i Kræftrådgivningen uden forudgående aftale.

Hvad sker der, når du er henvist?

Henvisningen sker elektronisk. Når centret har modtaget din henvisning, vil du blive ringet op af din kontaktperson inden for få dage. Din kontaktperson vil følge dig gennem hele forløbet på centret. 

Den første samtale varer ca. en time. Dine pårørende må meget gerne deltage. Formålet med samtalen er at afklare dine behov og ønsker. Inden samtalen skal du besvare et spørgeskema, som du får tilsendt elektronisk. 

Hvad er et rehabiliteringsforløb?

Formålet med dit rehabiliteringsforløb er at støtte dig til at få den bedst mulige hverdag med eller efter kræft. Den indledende samtale munder ud i en plan for dit forløb. Du aftaler med din kontaktperson hvilke aktiviteter, du skal deltage i og hvornår. Planen tager hensyn til din behandling, dit arbejdsliv mv.

Du vil mindst én gang blive inviteret til en opfølgende samtale. Her er der mulighed for at justere din plan, hvis der er behov for det. Når dit forløb er ved at være færdigt, har du en afsluttende samtale med din kontaktperson. 

Det er meget forskelligt, hvor lang tid et forløb varer og hvilke aktiviteter, det består af. Du kan læse om de forskellige tilbud i centret her.