Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Sådan henvises til kræftrehabilitering

Behandlende afdelinger og praktiserende læger kan henvise til kræftrehabilitering i Center for Kræft og Sundhed.

Behandlende afdelinger og praktiserende læger kan henvise borgere over 18 år med bopæl i Københavns Kommune til rehabilitering i Center for Kræft og Sundhed. Patienter kan henvises til rehabilitering fra den dag, de får stillet en diagnose.

Lokationsnummer: 579000 1356958

Kræftrådgivningen i København er en del af centret og kræver ikke henvisning. Patienter, pårørende og efterladte kan møde op i Kræftrådgivningen uden forudgående aftale.  

Behandlende afdelinger kan henvise via:

  • Kommunehenvisning (XREF15) til kommunale patientrettede forebyggelsestilbud
  • ​Genoptræningsplan (GGOP) ved lægefagligt begrundet behov for fysisk genoptræning

Praktiserende læger kan henvise via:

Ved tvivl om henvisningsprocedure eller ved spørgsmål om henviste borgere kan centret kontaktes på tlf.: 82 20 58 00.

Hvad sker der efter en henvisning

Alle borgere kontaktes pr. telefon inden for få dage for aftale om en indledende samtale. Det er derfor vigtigt, at der på henvisningen er anført telefonnummer.

Henvises der på en GGOP, tilbydes en indledende samtale indenfor 7 kalenderdage. Henvises borgere via en XREF15 tilstræbes det, at den indledende samtale afholdes max 10 kalenderdage efter modtagelse af henvisning.

Borgeren tilknyttes en fast kontaktperson. I dialog med borgeren tilrettelægges et individuelt tilpasset forløb med udgangspunkt i en grundig behovsafdækning. Rehabiliteringsplanen justeres, hvis borgerens behov ændrer sig. Læs evt. mere om kommunal rehabilitering i Center for Kræft og Sundhed. Læs om tilbud i centret her

Ved opstart af et rehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed sendes en korrespondancemeddelelse til egen læge og ved afslutning sendes en epikrise.