Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Samtale for familier og par

  • ""
En kræftsygdom påvirker hele familien, og derfor tilbyder vi familiesamtaler, når I har fået kræftsygdom tæt ind på livet.

En familiesamtale giver dig og dine familiemedlemmer en mulighed for at sidde sammen og tale om de svære ting, der sker i jeres liv lige nu.

I får mulighed for at tale sammen og lytte til hinandens tanker på en anden måde, end der ofte er mulighed for i hverdagen. Samtalerne varetages altid af professionelle rådgivere i Kræftrådgivningen.

Plads til hele familien

I en familiesamtale kan alle familiemedlemmer deltage, afhængigt af hvem samtalen er relevant for. Som udgangspunkt er det bedst, at den, der har - eller har haft - kræft, deltager i samtalen. Hvis det ikke er muligt, kan I få familiesamtaler om at være pårørende.

Er du forælder til børn under 16 år, som skal deltage i samtalen, tager vi først en samtale med dig og din eventuelle partner.

Det er ofte bedst, at det er forældrene, der taler med deres mindre børn. Vi vil gerne rådgive jer om gode måder at italesætte en kræftsygdom og de bekymringer, som naturligt opstår i forbindelse med alvorlig sygdom.

Samtale og det videre forløb

Vi tilbyder 1-5 samtaler, alt efter hvad du og din familie har brug for. 

I samtalen kan det være, at I bliver rådet til at modtage tilbud uden for centret – fx hvis et eller flere familiemedlemmer har behov for et længere samtaleforløb hos en privatpraktiserende psykolog. Det kan også være, det vil være relevant at deltagele i et gruppeforløb her i centret eller et andet sted.

Tidspunkt og sted

Samtale for familier og par finder sted i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45 i København. 

I er som familie eller par velkommen til at møde op i den åbne rådgivning eller ringe på tlf.: 82 20 58 05 eller sende en e-mail på koebenhavn@cancer.dk og bestille tid til en familiesamtale.

Tilbuddet er åbent for alle uanset bopæl.