Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Samtalegruppe for kræftpatienter

  • ""
    Modelfoto: Mark Thyrring
I samtalegruppen for kræftpatienter kan du tale og udveksle erfaringer med andre, som er – eller næsten er – færdig med behandlingen.

Mange føler sig lettede over at være blevet erklæret rask. Men en del oplever også, at glæden blandes med frygt for fremtiden. Det kan være frygt for tilbagefald, usikkerhed omkring at vende tilbage til arbejdspladsen eller oplevelser af senfølger efter behandlingen.

Det kan nogle gange være en lettelse at tale med andre, som kender til at have været igennem en kræftbehandling. Der kan være emner, som din omgangskreds ikke forstår, eller som du ikke har lyst til at bekymre dem med. Samtalegruppen giver dig netop mulighed for at udveksle erfaringer, tanker, følelser samt glæder og bekymringer i forbindelse med din sygdom.

Vi tager udgangspunkt i, hvad du er optaget af her og nu og forsøger at hjælpe dig til at få ny inspiration og ressourcer i forhold til din situation.

Hvem kan deltage

Samtalegruppen er for alle kræftpatienter, som er – eller næsten er – færdige med kræftbehandlingen - uanset bopælskommune.

Form

Gruppen er en lukket gruppe. Det betyder, at det er de samme mennesker, som er tilmeldt gruppen gennem hele forløbet. Der er plads til ca. 10 deltagere. Inden du kan deltage i gruppen, skal du have haft en afklarende samtale med en rådgiver.

Gruppeledere

Gruppen ledes af professionelle rådgivere fra Kræftrådgivningen København. 

Tidspunkt og sted

Gruppen mødes 8 gange en eftermiddag om ugen i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45 i København. 

Tilmelding*

Tilmelding til en kommende gruppe foregår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen.

Yderligere information

Ønsker du mere information om gruppen, så kontakt Kræftrådgivningen på tlf.: 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk

* Ved tilmelding til dette tilbud giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk  for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger : https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/