Header menu

Sorggruppe for voksne, der har mistet en partner eller ægtefælle

  • ""
I denne samtalegruppe har du mulighed for at arbejde med dit tab af en partner eller ægtefælle.

Har du mistet en nærtstående pga. kræftsygdom, kan det vende op og ned på hele din tilværelse. Til at begynde med oplever mange, at de får meget opmærksomhed fra omgivelserne, men som tiden går, forsvinder opmærksomheden, selvom behovet stadig er der. Derfor kan det være en stor hjælp at mødes med andre, der er i en lignende situation som dig.

I gruppen er der mulighed for at dele dine erfaringer og oplevelser med de andre deltagere, som også har mistet.

Samtalegruppens formål er ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at ‘komme videre’. Fællesskabet med andre, som har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og leve med den forandrede hverdag.

Hvem kan deltage

Gruppen er for dig, der har mistet en partner eller ægtefælle på grund af kræft. Du kan deltage, uanset hvilken kommune du bor i.

Form

Gruppen er en lukket gruppe, hvilket betyder, at der ikke kommer nye personer ind midt i et forløb. Der er plads til 8-10 deltagere og gruppen ledes typisk af to frivillige, som har en professionel baggrund for arbejdet.

Tidspunkt og sted 

Gruppen mødes kl. 17.00-18.30 hhv. d. 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 2/4, 16/4, 23/4, 30/4 og 14/5  i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45 i København.

Gruppeledere

Gruppen ledes rådgiver fra Kræftrådgivningen Line Stømsø Erichsen tlf. 27 77 10 89 og frivillig psyklog Anne Mette Krog Houmøller, som har professionel baggrund for arbejdet.

Tilmelding*

Der er ikke flere pladser i denne gruppe.Tilmelding til en kommende gruppe forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen.
For at deltage i en samtalegruppe skal du have haft en afklarende samtale med en rådgiver i Kræftrådgivningen.

Yderligere information

Du kan få mere af vide om vores grupper ved at kontakte Kræftrådgivningen på tlf.: 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk

* Ved tilmelding til dette tilbud giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk  for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger : https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/