Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Sorggruppe for voksne, der har mistet en partner eller ægtefælle

  • ""
    Modelfoto: Mark Thyrring
I denne samtalegruppe har du mulighed for at arbejde med dit tab af en partner eller ægtefælle.

Har du mistet en nærtstående pga. kræftsygdom, kan det vende op og ned på hele din tilværelse. Til at begynde med oplever mange, at de får meget opmærksomhed fra omgivelserne, men som tiden går, forsvinder opmærksomheden, selvom behovet stadig er der. Derfor kan det være en stor hjælp at mødes med andre, der er i en lignende situation som dig.

I gruppen er der mulighed for at dele dine erfaringer og oplevelser med de andre deltagere, som også har mistet.

Samtalegruppens formål er ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at ‘komme videre’. Fællesskabet med andre, som har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og leve med den forandrede hverdag.

Hvem kan deltage

Gruppen er for dig, der har mistet en partner eller ægtefælle på grund af kræft. Du kan deltage, uanset hvilken kommune du bor i.

Form

Gruppen er en lukket gruppe, hvilket betyder, at der ikke kommer nye personer ind midt i et forløb. Der er max. 8-10 deltagere i gruppen.

Tidspunkt og sted 

Vi mødes 8 gange kl. 16.30-18.00

Nye datoer afventes.

Kræftrådgivningen i København 
Center for Kræft & Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N

Gruppeledere

Gruppen ledes rådgivningsleder og psykolog fra Kræftrådgivningen Mette Harpsøe Engel tlf. 22 59 44 40 og frivillig sorgterapeut Marianne Jakobsen, som har professionel baggrund for arbejdet.

Tilmelding*

For at deltage i en samtalegruppe skal du have haft en afklarende samtale med en rådgiver i Kræftrådgivningen.

Yderligere information

Du kan få mere af vide om vores grupper ved at kontakte Kræftrådgivningen på
tlf.: 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk

* Ved tilmelding til dette tilbud giver du samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Vi bruger kun dine kontaktoplysninger i relation til det tilmeldte arrangement. Det kan være behov for at give dine kontaktoplysninger videre til en ansat eller frivillig medarbejder, så der kan gives besked til dig om væsentlige oplysninger, f.eks. aflysning af en tilmeldt aktivitet. Vi sletter dine oplysninger igen, når arrangementet er afsluttet, men du kan altid kontakte os på tlf. 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk  for at få slettet dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. I vores privatlivspolitik, kan du læse mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger : https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/