Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Nyt brugerpanel

  • Modelfoto: Mark Thyrring
I vores brugerpanel kan du som bruger af centret, pårørende eller frivillig hjælpe os med at udvikle og forbedre vores tilbud.

I Center for Kræft og Sundhed vil vi gerne blive ved med at forbedre vores tilbud og aktiviteter, og her har vi brug for din hjælp.

Som bruger af centret, pårørende eller frivillig kan din viden, erfaring og dine oplevelser spille en stor rolle i udviklingen af centret.

I Brugerpanelet vil der på 2-4 årlige møder være dialog om udvikling af vores center. Målet er at forbedre vores tilbud, aktiviteter og fysiske forhold, så de tilpasses brugernes behov og ønsker på bedste vis.  

Panelet består bl.a. af 8 frivillige medlemmer. Vi tilstræber en bred sammensætning i forhold til alder og køn, der kan være med til at tilpasse tilbud bedst muligt til alle brugere.

Som en del af brugerpanelet har vi brug for din hjælp til at:

  • pege på fordele og ulemper i centrets tilbud til borgere med kræft og deres pårørende
  • give sparring til konkrete opgaver og ideer til f.eks. temadage og workshops
  • byde ind med nye ideer og inspiration til at udvikle tilbud og aktiviteter
  • foreslå forbedringer af centerets fysiske og praktiske forhold
  • give sparring til udviklingen af forsknings- og udviklingsprojekter.

Har du lyst til at være med?

Som medlem inviteres man til 2-4 årlige møder af 3-4 timers varighed. Derudover kan der fra tid til anden opstå behov for ekstra inddragelse, eksempelvis i forbindelse med workshops eller temadage i centret.

Hvis du har lyst til at være med i brugerpanelet, hører vi meget gerne fra dig.

Send en kort motiveret ansøgning til kraeft@kk.dk senest 15. oktober. Her må du gerne fortælle lidt om dig selv og din lyst til at medvirke i panelet.

Vi forventer at invitere til det første møde i november. 

Har du spørgsmål til brugerpanelet er du velkommen til at kontakte Heidi Klit Birkemose på tlf. 8220 5800