Bogkapitler og bøger

Centrets leder og medarbejdere har bidraget med kapitler til fagbøger om rehabilitering. Centret har også udarbejdet en kogebog.

Kræft, senfølger og rehabilitering

Christoffer Johansen (Red.). Kap. 32. Erfaringer fra Københavns kommune. Jette Vibe-Petersen, Karen Trier. Hans Reitzels forlag. 2013.

Omkring 250.000 danskere har mindst én gang i løbet af deres levetid været i behandling for en kræftsygdom. Flere og flere overlever en kræftsygdom og har et liv efter sygdommen. Kvaliteten af det liv afhænger i høj grad af, hvor gode vi bliver til i et integreret behandlingsperspektiv at opspore, identificere og om nødvendigt forebygge og behandle de enkelte kræftsygdommes senfølger.

Som den første af sin art herhjemme præsenterer Kræft – senfølger og rehabilitering den viden, vi har på området. Kapitel for kapitel undersøges sammenhængen mellem en kræftsygdom og livet, efter at behandlingen er afsluttet. Hvordan hjælpes den enkelte bedst videre? Hvilken viden og erfaringer om kræftsygdom og senfølger skal i højere grad medtænkes af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og de øvrige sundhedsprofessionelle, der til hverdag har ansvaret for at behandle de næsten 40.000 danskere, der hvert år for første gang får stillet diagnosen kræft?

I bogens første del beskriver en række kræftlæger de store kræftsygdomme. De formidler på baggrund af mange års erfaring med behandling og peger på senfølgerne af de forskellige sygdomme.

I bogens anden del formidler en række eksperter inden for forskellige områder den viden, de har om en eller flere senfølger, og hvordan de kan forebygges og behandles. For eksempel viden om, hvad behandlingen konkret kan betyde for kroppens fysiske funktion, for den psykiske tilstand og for det sociale liv. Men også for parforhold, seksualliv og arbejde.

I tredje del beskrives fire eksempler på rehabiliteringsforløb, sådan som de forløber i praksis­ – fire øjebliksbilleder fra rehabiliteringens praktiske virkelighed.

Kræftsygepleje - I et forløbsperspektiv

Anne Prip, Karina Wittrup (Red.). Kap. 20. Kræftrehabilitering. Karin Birtø, Lise Bjerrum Thisted, Karen Trier. Munksgaard. 2014.

Sygepleje i forbindelse med kræftpatienter er vanskelig og derfor har Karina Wittrup udarbejdet “Kræftsygepleje”, som kan være til stor nytte.

Man står overfor en masse sygeplejefaglige udfordringer, når det kommer til en kræftdiagnose. Lige fra forebyggelse og behandling til et afsluttet sygeforløb er der mange, mange ting at forholde sig til.

“Kræftsygepleje” diskuterer og analyserer udfordringerne, men forholder sig ligeledes til dem i praksis og derfor er den meget relevant for sundhedspersonale, som sygeplejersker og lignende.

Synk Let – Mad til dig med synkebesvær

Line Wadum, Jette Vibe-Petersen (Red.). Terkel Røjel, Gitte Ploug Balling, Vibeke Sode. Center for Kræft og Sundhed København. 2013.

At kunne spise et godt måltid mad med familie og venner er en fornøjelse, de fleste af os tager for givet. Men sådan er det ikke for alle.

Flere sygdomme kan medføre, at evnen til at tygge og synke mad bliver ødelagt i større eller mindre grad. Hvis man er blevet behandlet for kræft i hals og mundhule, kan evnen til at danne spyt forsvinde, musklerne i munden kan blive hårde, og der kan opstå forsnævringer i spiserøret. Dette kan hver for sig – eller samlet – gøre det vanskeligt at spise.

Det kan være en daglig udfordring for folk med tygge- og synkebesvær, og for deres nærmeste, at finde ud af, hvilken mad der kan spises, og hvordan den skal tilberedes. Derfor har Center for Kræft og Sundhed København valgt at udarbejde denne praktisk anvendelige kogebog, hvor målet har været at udarbejde opskrifter af høj kulinarisk kvalitet og med en konsistens, der trygt kan spises uden risiko for fejlsynkning og synkestop.

Bogens opskrifter er udviklet af kokken Terkel Røjel fra Dansk Gastronomi i samarbejde med diætisterne Gitte Ploug Balling og Vibeke Sode fra Center for Kræft og Sundhed København.

For at få så mange ideer, erfaringer og viden som muligt har vi fået hjælp af flere medlemmer fra Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft. De har stillet sig selv og deres erfaringer, deres tid og ikke mindst deres smagsløg til rådighed for os.

Undervejs i processen har vi også fået stor hjælp af ergoterapeut Dorthe Schjerbeck, der har bidraget med sin faglige indsigt og ekspertise.

Med ønske om mange gode måltider fremover.

Læs mere om Synk Let og hent kogebogen

Find flere publikationer

Centrets erfaringer og resultater fra udviklings- og forskningsprojekter deles i forskellige publikationer.