Rapporter

Center for Kræft og Sundhed producerer evalueringsrapporter fra projekter, undersøgelser udarbejdet af centrets medarbejdere og undersøgelser udarbejdet af forskningsinstitutioner.

PRO – åbne svarbesvarelser. En kvalitativ analyse af de åbne svarbesvarelser i PRO

Center for Kræft og Sundhed, 2023.

Handleplan for kræftområdet 2023-2025

Center for Kræft og Sundhed, 2023.

Årsrapport for Center for Kræft og Sundhed 2021

Center for Kræft og Sundhed, 2022.

Erfaringsopsamling: Onlinetilbud i Center for Kræft og Sundhed København under coronapandemien 2020-2021

Rikke Daugaard, Carina Wedell Andersen og Sine Rossen, Center for Kræft og Sundhed, 2022.

Notat: Erfaringsopsamling - KOM IGEN under åben himmel

Carina Wedell Andersen. Center for Kræft og Sundhed, 2019.

Kræftsygdom og tilbagevenden til arbejde - samspillet med kræftramte og arbejdspladsen

Praksisnær kvalitativ undersøgelse af tilbagevenden til arbejdsmarkedet set fra medarbejder, kollegaer og lederes perspektiv, 2018.

Projekt: Lighed i rehabilitering 

Opsamling af viden fra projektet i Center for Kræft og Sundhed og Afdeling for Data og Analyse, Berit Christensen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. September 2018.

Pilotprojekt: Effektmåling Evaluering af pilotprojekt i Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune

Berit Christensen, Afdeling for Data og Analyse, Berit Christensen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Maj 2018.

Fokus på pårørende i kommunal rehabilitering. Et oplæg til refleksion og handling

Carina Wedel Andersen, Karin Birtø, Marie Lawætz, Center for Kræft og Sundhed København, 2017. 

Evaluering af BRECOR (The Breast Cancer Online Rehabilitation program) til Trygfonden

Carina Nees, Center for Kræft og Sundhed København, 2017. 

Find rapporten (journals.lww.com)

Styrkende relationer. Udforskning og udvikling af mødet mellem borger og kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Anne Berg, Astrid Dalsegg, Mindlab, 2017. 

Hent rapporten

Rødvin, gulerødder og sociale relationer. Kræftramte borgers sundhedsopfattelser

Ida Holm berner og Tine Tjørnhøj-Thomsen. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2017.

Find rapporten (sdu.dk)

Mænd og kommunal kræftrehabilitering - et udviklingsprojekt med henblik på øget rekruttering

Karen Trier, Jette Vibe-Petersen, Center for Kræft og Sundhed København, 2015.

Mænd og mænd imellem. Mænd og kommunal kræftrehabilitering - evaluering af tre indsatser målrettet mænd - deltagernes perspektiver 

Maja Kring Schjørring, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.

Find rapporten (sdu.dk)

Når man har sagt A, må man også sige B - Om social ulighed i kræftrehabilitering

Pia Vivian Pedersen, Liselotte Ingholt, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015. 

Find rapporten (sdu.dk)

Vi mænd, kræft og rehabilitering. En undersøgelse af mænds grunde til at deltage i tilbud om kommunal kræftrehabilitering

Liselotte Ingholt og Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014. 

Find rapporten (sdu.dk)

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft

Karin Birtø, Anne Friis, Jette Vibe-Petersen, Center for Kræft og Sundhed, Frederiksberg Sundhedscenter, Frederiksberg Kommune, 2014.

Evaluering af rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte

Evalueringsrapport om kommunal rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte, Københavns Kommune

Jette Vibe-Petersen, Karen Trier, Line Wadum. Kap 4.:  Pernille Envold Bidstrup, Mette Terp Høybye, Christoffer Johansen, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Afdeling for Psykosocial Kræftforskning i Kræftens Bekæmpelse og Center for Kræft og Sundhed, 2010. 

Rehabilitering i praksis - besvarelse af sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb

Karin Birtø, Line Wadum, Jette Vibe-Petersen, Center for Kræft og Sundhed, København 2009. 

Find flere publikationer

Centrets erfaringer og resultater fra udviklings- og forskningsprojekter deles i forskellige publikationer.