Materiale om brystkræft og hoved-halskræft skifter hjemmeside

Borgere ramt af brystkræft eller hoved-halskræft har via sundhed.dk længe kunne få digital hjælp til rehabilitering i form af online træningsvideoer, podcast, artikler, film med patienter og pårørende, og ikke mindst masser af gode råd og inspiration.

Fremover vil materialet være at finde på vores hjemmeside grundet driftsmæssige årsager.

Materialet om brystkræftrehabilitering blev udviklet i samarbejde med 10 andre kommuner i hovedstadsområdet med henblik på at sikre konsensus i indholdet, så de udviklede videoer kunne bruges og implementeres i hele landet.

Materialet på hovedhalskræftområdet blev udviklet af sundhed.dk og Center for Kræft og Sundhed med inddragelse af fagpersoner fra hele landet. Formålet er at udbredeviden om rehabilitering af borgere med hoved-halskræft og deres pårørende til hele landet.