Partnerskabsaftalen med Kræftens Bekæmpelse er fornyet

Den 31. maj 2022 genbekræftede Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse den gode partnerskabsaftale.

Dermed kan det gode samarbejde om at tilbyde københavnere med kræft og deres pårørende professionel rådgivning og en bred vifte af rehabiliteringstilbud. Aftalen har eksisteret siden 2007, hvor Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse blev enige om, at én samlet indgang til rehabiliteringstilbud og kræftrådgivning for københavnere var vejen frem.

Det har resulteret i fælles rammer i Center for Kræft og Sundhed på Nørrebro, hvor borgerne bliver mødt at trygge og hjemlige rammer og personale med stor professionalisme og viden på området.

- Med det fortsatte samarbejde sikrer vi et fælles fokus på, hvordan vores tilbud hver for sig og i fællesskab er relevante for vores brugere. Der er mange forskellige udfordringer forbundet med at have kræft, som vi har mulighed for at tilbyde hjælp og støtte til. En vigtig ekstra gevinst ved samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse er alle deres frivillige og de tilknyttede foreninger. De har forskellige tilbud, som blandt andet hjælper på vejen tilbage til hverdagslivet både under og efter sygdommen, sagde Malene Øhrberg Kragh, daværende centerchef i Center for Kræft og Sundhed.

Partnerskabet vil, bl.a. som led i den kommende kræfthandleplan, have særlig stor fokus på at styrke indsatser indenfor områderne senfølger efter kræft og ulighed i sundhed.