Afdækning af behov i forløbet

Vi bruger elektroniske spørgeskemaer til at sikre, at det enkelte forløb er målrettet de individuelle behov.

I forbindelse med den indledende, opfølgende og afsluttende samtale, som man har med sin kontaktperson i centret, bliver man bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema.

Spørgsmålene er med til at sikre, at vi sammen får afdækket de behov for vejledning og støtte, som den enkelte har. Det hjælper os til at målrette det enkelte forløb til ens konkrete behov.

Spørgeskemaet tager ca. 20 min at udfylde. Man får mere information om spørgeskemaet, når samtalen med ens kontaktperson planlægges.

Link til besvarelse af spørgeskema

Det er vigtigt, du udfylder et spørgeskema i forbindelse med din indledende, opfølgende eller afsluttende samtale med din kontaktperson. Det sikrer, at samtalerne handler om det, der er vigtigt for dig.

Få hjælp til at udfylde spørgeskema

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde spørgeskemaet, kan du få hjælp i caféen.