Centrets historie

Center for Kræft og Sundhed er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse.

Ændringer i Sundhedsloven i 2007 betød bl.a., at genoptræning og rehabilitering fremadrettet primært skulle finde sted i kommunerne. Sundhedsloven blev dermed startskuddet for Sundhedscenter for Kræftramte – i dag Center for Kræft og Sundhed.

Københavns Kommune besluttede at etablere Sundhedscenter for Kræftramte som et bydækkende center for at sikre tilstrækkeligt volumen til at udvikle området til et tilbud af høj faglig kvalitet.

Et samarbejde opstår

I forbindelse med etableringen af et kommunalt, bydækkende center målrettet rehabilitering af kræftramte borgere indgik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Kommune en aftale med Kræftens Bekæmpelse om sammen at løfte opgaven.

I foråret 2007 kunne Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse derfor sammen åbne Sundhedscenter for Kræftramte i Ryesgade på Nørrebro.

Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse har siden 2007 levet i et velfungerende partnerskab og er et godt eksempel på, at samskabelse mellem en offentlig og en sygdomsbekæmpende organisation kan skabe en synergieffekt til gavn for såvel patienter som pårørende og efterladte.

De to organisationer har tilsammen en bred vifte af tilbud.

Antallet af borgere henvist til rehabiliteringsforløb har været stødt stigende fra 322 i 2008 til 1.350 i 2019. 

Nyt hus til centret

Centrets succes medførte, at Københavns Kommune i 2009 valgte at afsætte midler til nyopførelse af et kommunalt rehabiliteringscenter i form af et spektakulært og multifunktionelt byggeri på hjørnet af Tagensvej og Nørre Allé. Det var af afgørende betydning, at huset skulle ligge tæt på Rigshospitalet, hvor en stor del af kræftpatienterne er i behandling.

Samtidig med etablering af det nye center besluttede de to organisationer at ændre centrets navn til Center for Kræft og Sundhed.

Bygningens arkitektur

Bygningen er designet med inspiration fra evidensbaseret forskning om helende arkitektur. Du kan læse mere om tankerne bag centrets bygning og arkitekturen her.