Sådan benytter du centret

I Center for Kræft og Sundhed har vi mange forskellige tilbud. Bliv klogere på, hvordan du benytter centret.

Nogle tilbud er for dig, der er henvist til et rehabiliteringsforløb i Københavns Kommune. Andre tilbud er for alle, der er berørt af kræftsygdom: patienter, pårørende og efterladte. 

Center for Kræft og Sundhed bliver drevet i fællesskab af Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse. Alle tilbud er gratis.

Kræftrådgivningen er åben for alle

Kræftrådgivningen er en del af Kræftens Bekæmpelse. Tilbud under Kræftrådgivningen kræver ikke henvisning og er åbne for alle uanset bopæl. Patienter, pårørende og efterladte kan møde op i centret til en samtale i Kræftrådgivningen uden forudgående aftale, eller ved at aftale tid per telefon.

Læs mere om Kræftrådgivningen

For borgere i Københavns Kommune

Vis alle

Henvisning

Bor du i Københavns Kommune, er du over 18 år og har du - eller har du haft - kræft, kan du blive henvist til et rehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed.

Du kan blive henvist af din praktiserende læge eller den afdeling på hospitalet , der er ansvarlig for din behandling. Oftest vil afdelingen automatisk tale med dig om dit behov for rehabilitering i forbindelse med din kræftsygdom. Du kan også selv tale med afdelingen på hospitalet eller din praktiserende læge om at blive henvist.

Hvad er et rehabiliteringsforløb?

Formålet med dit rehabiliteringsforløb er at støtte dig til at få den bedst mulige hverdag under eller efter din kræftsygdom. Den indledende samtale munder ud i en plan for dit forløb. Du aftaler med din kontaktperson, hvilke aktiviteter, du kan deltage i og hvornår. Planen tager hensyn til din behandling, dit arbejdsliv mv. og kan justeres undervejs.

I forbindelse med den indledende, opfølgende og afsluttende samtale som du har med din kontaktperson i centeret, vil du blive bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema. Læs mere om det elektroniske spørgeskema

Det er meget forskelligt, hvor lang tid et forløb i centret varer og hvilke aktiviteter, det består af. Det afhænger af dine specifikke behov. Det mest normale er mellem 3-10 måneder.

De fleste tilbud er holdbaserede. Vi har fx forskellige træningstilbud, kogeskole, kurser, naturforløb og forskellige grupper. Nogle har også brug for individuel vejledning fx ift. kost eller rygestop.  

Se alle de forskellige tilbud i centret

Hvad med senfølger efter kræft?

Senfølger efter kræft kan være fysiske, psykiske eller sociale forandringer, der opstår under kræftbehandlingen og bliver kroniske eller som først viser sig måneder eller år efter behandlingen er afsluttet. En senfølge efter kræften fx være:

  • Hukommelses- og koncentrationsbesvær  
  • Manglende energi og hurtig udtrætning
  • Søvnproblemer 
  • Spise- og synkeproblemer  
  • Problemer med fordøjelsen 
  • Vægtændringer 
  • Seksuelle problemstillinger 
  • Smerter  
  • Frygt for tilbagefald 

I centret kan du få viden om senfølger og redskaber til, hvordan du kan håndtere dine senfølger, så de ikke fylder for meget i din hverdag.

Hvad sker der, når du bliver henvist?

Hospital eller praktiserende læge sender en elektronisk henvisning til centret. Når vi har modtaget din henvisning, bliver du ringet op inden for få dage. Du bliver inviteret til en indledende samtale hos din kontaktperson, der vil følge dig gennem hele dit forløb.

Den første samtale varer ca. en time. Dine pårørende må meget gerne deltage. Formålet med samtalen er at afklare dine behov og ønsker. Inden samtalen skal du besvare et spørgeskema, som du får tilsendt elektronisk.

Læs mere om samtaler med kontaktperson

Opbevaring af data

Center for Kræft og Sundhed fører journal over borgere i forløb. 

Læs mere om, hvordan vi opbevarer din data

Pårørende 

Center for Kræft og Sundhed er også for pårørende.

En kræftsygdom påvirker de mennesker, der er omkring den syge og deres hverdag. Vi vil gerne hjælpe pårørende til at fungere bedst muligt i rollen og samtidig støtte pårørende i at passe på sig selv.

I nogle af centrets tilbud kan du som pårørende deltage sammen med din nære. Andre tilbud er specifikt målrettet pårørende.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores tilbud eller om, hvordan du benytter centret.