Tilskud til tandbehandling

Har du tandproblemer efter hoved-halskræftbehandling, kan du søge tilskud til tandbehandling fra regionen. Hvis regionen ikke kan yde tilskud, kan du muligvis søge enkeltydelse hos kommunen.

Tilskud fra regionen

Der er mulighed for at få tilskud til tandbehandling fra regionen, hvis du har betydelige og dokumenterede tandproblemer på grund af behandling for hoved-halskræft. Din tandlæge søger tilskuddet hos regionen.

Tandlægen må ikke starte tandbehandlingen, før tilskuddet er søgt og godkendt. Den årlige egenbetaling er på maks. 1.975 kr. og afhænger ikke af din indkomst eller formue.

Husk tandstatus inden behandling

Det er vigtigt, at du inden kræftbehandlingen får udarbejdet en tandstatus. På den måde kan du efterfølgende få dokumenteret de tandproblemer, som er opstået på grund af kræftbehandlingen. Hvis der mangler dokumentation, kan regionen ikke yde tilskud.

Enkeltydelse fra kommunen

Hvis du ikke er i målgruppen for hjælp via regionen, kan du muligvis søge enkeltydelse hos kommunen. Du kan ikke få enkeltydelse, hvis du:

  • kan få støtte efter anden lovgivning
  • kan få støtte gennem privat forsikring
  • selv har mulighed for at betale tandbehandlingen

En evt. ægtefælles økonomi indgår i kommunens vurdering af, om du kan få enkeltydelsen. Tandbehandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, og du skal derfor vedlægge lægelig dokumentation til ansøgningen.

Søg enkeltydelse på borger.dk 

Husk dokumentation inden behandling

Få ikke foretaget tandbehandlingen, før enkeltydelsen er søgt og bevilliget. Alt skal dokumenteres, og kommunen skal modtage både:

  • bilag for udgifter og indtægter
  • et overslag over tandbehandlingen
  • en begrundet ansøgning

Afslag på støtte

Hvis du får afslag, både fra regionen og kommunen, kan det være en mulighed at søge legater, som bliver uddelt til kræftpatienter.

Se legatmuligheder hos Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)