Samtalegruppe for kræftpatienter

I samtalegruppen for kræftpatienter kan du tale og udveksle erfaringer med andre, som er – eller næsten er – færdig med behandlingen. For alle uanset bopæl.

Mange føler sig lettede over at være blevet erklæret rask. Men en del oplever også, at glæden blandes med frygt for fremtiden. Det kan være frygt for tilbagefald, usikkerhed omkring at vende tilbage til arbejdspladsen eller oplevelser af senfølger efter behandlingen.

Det kan nogle gange være en lettelse at tale med andre, som kender til at have været igennem en kræftbehandling. Der kan være emner, som din omgangskreds ikke forstår, eller som du ikke har lyst til at bekymre dem med. 

Samtalegruppen giver dig netop mulighed for at udveksle erfaringer, tanker, følelser samt glæder og bekymringer i forbindelse med din sygdom.

Vi tager udgangspunkt i, hvad du er optaget af her og nu og forsøger at hjælpe dig til at få ny inspiration og ressourcer i forhold til din situation.

Gruppen er en lukket gruppe. Det betyder, at det er de samme mennesker, som er tilmeldt gruppen gennem hele forløbet. Der er plads til ca. 10 deltagere. 

Praktiske informationer

Vis alle

Hvem kan deltage?

Samtalegruppen er for alle kræftpatienter, som er – eller næsten er – færdige med kræftbehandlingen - uanset bopælskommune.

Inden du kan deltage i gruppen, skal du have haft en afklarende samtale med en rådgiver.

Tilmelding til en kommende gruppe foregår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen.

Tidspunkt og sted

Gruppen mødes 8 gange en eftermiddag om ugen i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45 i København. 

Gruppeledere

Gruppen ledes af professionelle rådgivere fra Kræftrådgivningen København. 

Modelfoto.
Fotograf
Mark Thyrring

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til tilbuddet, er du altid velkommen til at kontakte os.