Samtaleforløb for familier med hjemmeboende børn

Gratis psykologsamtaler til familier med hjemmeboende børn, hvor én forælder har kræft.

Forløbet består af familiesamtaler og individuelle samtaler med en psykolog, der har erfaring med at tale med fami­lier i svære livssituationer. Forløbet er et samarbejde mellem Center for Kræft og Sundhed og Center for Mental Sundhed. 

Samtalerne kan foregå hjemme hos jer eller hos Center for Mental Sundhed.

Læs mere om tilbuddet

Her kan du finde mere information om samtaleforløbet og læse, hvordan du bliver henvist.