Samtaler med socialrådgiver

I Center for Kræft og Sundhed har du mulighed for at få rådgivning af en socialrådgiver.

Du har mulighed for at få en samtale med en socialrådgiver. Socialrådgiverne kan også deltage som bisidder i eksterne møder på jobcentret, arbejdspladsen eller andet. De kan vejlede og rådgive dig, men har ikke bemyndigelse til at træffe afgørelser.

Eksempler på emner, du kan få rådgivning om

Jobsituation

 • Hvordan skal jeg forholde mig over for min arbejdsplads?
 • Hvordan skaber jeg de bedste rammer for at vende tilbage til min arbejdsplads?
 • Hvilke rettigheder og pligter har jeg ift. jobcentret?
 • Hvordan er reglerne for sygedagpenge?
 • Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg ikke kan vende tilbage til mit nuværende job?
 • Hvordan er reglerne for fleksjob, seniorpension og førtidspension?
 • Jeg har brug for at trække stikket lidt - må jeg tage på ferie?
 • Standby ordning - hvad er det?

Økonomi 

 • Hvordan forholder jeg mig til private pensioner og forsikringer fx sum ved kritisk sygdom?
 • Jeg har haft en indtægtsnedgang: Er der mulighed for at søge tilskud til tandlæge?

Familie / Netværk

 • Jeg er bekymret for mine børn, hvor kan jeg få hjælp?
 • Jeg orker ikke at deltage i sociale arrangementer i øjeblikket: Hvordan skal jeg snakke med familien om det?
 • Jeg er ikke vant til at tage imod hjælp, men nu har jeg brug for det. Hvad kan jeg gøre?

Boligen 

 • Min fysik er blevet dårlig pga. min kræftsygdom, og jeg har vanskeligt ved at komme på gaden. Er der mulighed for at få en anden bolig eller en indretning, så jeg kan blive boende?

Hvem kan deltage?

Samtaler med socialrådgiver er for dig, der går i et rehabiliteringstilbud i centret. Pårørende er altid velkomne ved samtaler med socialrådgiver.

Hvis du ikke går i centret, kan du få socialrådgivning i Kræftrådgivningen.

Hør om Peters erfaringer med en socialrådgiver

Video Url

Hør om Flemmings erfaringer med en socialrådgiver

Video Url

Hør om Sabinas erfaringer med en socialrådgiver

Video Url

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til tilbuddet, er du altid velkommen til at kontakte os.